Studienamiddag metadata-uitwisseling

      Geen reacties op Studienamiddag metadata-uitwisseling

Open access, portals, open data, metadataverrijking, uitwisselingsstandaarden, API’s… begrippen waar de archivaris van vandaag steeds meer mee wordt geconfronteerd. Met de groeiende tendens om informatie aan de burger ter beschikking te stellen, groeit ook bij archiefinstellingen de nood om aan deze vraag te voldoen. En hoe langer hoe meer draait het niet enkel om informatie-uitwisseling tussen instellingen, maar tussen databanken en applicaties. Ook de Vlaamse Overheid is op deze kar gesprongen en organiseerde op 13 juni een open data dag.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de archiefinstelling? Waarover gaat het precies? Hoe kan/moet je als archiefinstelling inspelen op deze tendenzen en de voortdurend evoluerende eisen van de archiefgebruiker? Wat zijn de valkuilen? En hoe kan metadata-uitwisseling een voordeel betekenen voor het metadatabeheer van de archiefinstelling zelf?

De studienamiddag gaat van start met een algemene inleiding over de basisprincipes van metadata-uitwisseling en de huidige stand van zaken, waarna in drie cases zal worden geïllustreerd hoe archieven en musea hiermee in de praktijk kunnen omgaan.
Deze studienamiddag is een organisatie van de werkgroep Automatisering van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD).

Programma
13u00: Onthaal en koffie
13u30: Verwelkoming – gastheer en dagvoorzitter
13u45: Inleiding – spreker nog te bevestigen
14u30: case APEx – Sébastien Soyez & Annelies Coenen (Algemeen Rijksarchief)
15u00: case EHRI
15u30: case Zilvermuseum – An Labis (Zilvermuseum) & Bert Lemmens (PACKED vzw)
16u00: Vragenpanel en conclusies
16u30: Receptie

Praktisch
Wanneer: donderdag 15 april 2015
Waar: Congres- en Erfgoedcentrum Lamot, Van Beethovenstraat 8, 2800 Mechelen
Prijs: 45 euro VVBAD-leden | 75 euro voor niet-leden
Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen aan deze studienamiddag.

Inschrijven kan via: http://www.vvbad.be/activiteit/studienamiddag-metadata-uitwisseling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *