Over FAAD

Welkom op de website van het Forum van Afgestudeerden Archivistiek en hedendaags Documentbeheer (FAAD). Het FAAD verenigt de alumni van:

  • de vroegere Bijzondere Licentie Archiveringstechnieken (Vrije Universiteit Brussel) en de Licentie in de Archivistiek (KU Leuven)
  • de vroegere interuniversitaire GGS Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer
  • de Gespecialiseerde Master in de Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer.

Als afgestudeerde van deze opleidingen ben je automatisch lid. Het lidmaatschap is gratis.

Doel van de vereniging

Doel van de vereniging is de contacten tussen de afgestudeerden onderling te versterken. Het FAAD wil de opleiding en haar afgestudeerden een grotere bekendheid geven. Het behalen van het diploma is één, het diploma blijven waarmaken kan niet zonder de nodige bijscholing. Daarom streeft het FAAD ernaar de opgebouwde expertise van de afgestudeerden terug te koppelen naar de opleiding en haar afgestudeerden. De uitwisseling van vakkennis en praktijkervaring wordt samen met permanente bijscholing gestimuleerd.

Om dit te kunnen realiseren organiseert het FAAD één keer per jaar een studiedag waarop sprekers uit het veld – meestal afgestudeerden van de opleiding – hun bijdrage leveren. De website draagt ertoe bij om nauw contact te houden met de alumni. Je kan hier steeds terecht voor informatie over de werking van de vereniging, voor het overzicht van komende of voorbije activiteiten, voor linken naar vacaturedatabanken en linken naar algemene webadressen binnen de archiefsector. Om alle alumni op de hoogte te kunnen houden van het laatste nieuws, vragen we om adreswijzigingen zo snel mogelijk door te geven.

Stuurgroep

De stuurgroep verzorgt de algemene coördinatie en werking van het FAAD. Huidige leden van de stuurgroep.

Ben je afgestudeerd en geïnteresseerd om deel uit te maken van de stuurgroep? Laat dan iets weten via info@faad.be.

Meer weten?

Wil je meer weten over het FAAD of heb je opmerkingen of suggesties om de werking van het FAAD te optimaliseren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het mailadres info@faad.be.

Geschiedenis van het FAAD

Ben je als rechtgeaard archivaris geïnteresseerd in de historiek van onze vereniging? Lees op deze pagina alles over de geschiedenis van het FAAD.