Stuurgroep

Hier vind je de gegevens van de leden van de huidige stuurgroep. Alle leden werken mee ten persoonlijke titel. Meer info over de werking vindt u in het huishoudelijk reglement.

Wim LOWET

Afstudeerjaar: 2012
Verbonden aan: Vlaams Architectuurinstituut
Aandachtspunten: Archieven van architecten, designers en stedenbouwkundigen; digitale archieven

wim.lowet@vai.be

Frank SCHEELINGS

Afgestudeerd aan de Rijksarchiefschool in Nederland: 1984
Opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer
Verbonden aan: Universiteitsarchief Vrije Universiteit Brussel
Aandachtspunten: archivistiek en documentbeheer in het algemeen, universiteitsgeschiedenis

frank.scheelings@vub.ac.be

Sofie ROEBBEN

Afstudeerjaar: 2013
Verbonden aan: Provincie Antwerpen
Aandachtspunten: records management, overheidsarchief, digitaal werken en digitaal archiveren

sofie.roebben@provincieantwerpen.be

Christopher DE KEYSER

Afstudeerjaar: 2020
Verbonden aan: Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel vzw (AMVB)
Aandachtspunten: privaatrechtelijk archief, fysiek archief, consulentschap archiefvormers, depotuitdagingen

christopher.dekeyser@amvb.be

Harald NILENS

Afstudeerjaar: 2015
Verbonden aan: Vlaamse overheid (Departement Cultuur, Jeugd en Media)
Aandachtspunten: overheidsarchief, records management, project management, selectie en waardering, Office365

harald.nilens@vlaanderen.be

Remco BRUIJNJE (voorzitter)

Afstudeerjaar: 2015
Verbonden aan: eGov (Provincie Oost-Vlaanderen)
Aandachtspunten: overheidsarchief, samenwerking gemeenten, records management, digitaal werken, digitaal archiveren, archiefbeheersysteem

remco.bruijnje@oost-vlaanderen.be

Iris LEMMENS

Afstudeerjaar: 2020

Marie VYNCKIER

Afstudeerjaar: 2022

Ellen STYMANS

Afstudeerjaar: 2019