Stuurgroep

Hier vind je de gegevens van de leden van de huidige stuurgroep. Alle leden werken mee ten persoonlijke titel. Meer info over de werking vindt u in het huishoudelijk reglement.

Remco BRUIJNJE (voorzitter)

Afstudeerjaar: 2015
Verbonden aan: POLIS (Provincie Oost-Vlaanderen)
Aandachtspunten: projecten, digitale transformatie, archiefbeheersysteem

remco.bruijnje@oost-vlaanderen.be

Christopher DE KEYSER

Afstudeerjaar: 2020
Verbonden aan: Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel vzw (AMVB)
Aandachtspunten: privaatrechtelijk archief, fysiek archief, consulentschap archiefvormers, depotuitdagingen

christopher.dekeyser@amvb.be

Iris LEMMENS

Afstudeerjaar: 2020

Marie VYNCKIER

Afstudeerjaar: 2022

Ellen STYMANS

Afstudeerjaar: 2019

Sofie VAN OERS

Afstudeerjaar: 2023

Verbonden aan: Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA)
Aandachtspunten: collectiebeheer, vrijzinnige archieven, inventarisatie
Emma REYNDERS

Afstudeerjaar: 2020

Justine VAN GYSEL

Afstudeerjaar: 2022

Jutta EECKHOUT

Afstudeerjaar: 20xx