:: FAAD.be ::

Forum van Afgestudeerden Archivistiek en hedendaags Documentbeheer

Bij de archivaris op schoot

Bij de archivaris op schoot ging van start eind 2008. Dit unieke project biedt aan beginnende archivarissen de mogelijkheid om praktische vragen te stellen aan meer ervaren collega’s. Dit gebeurt concreet via bezoeken aan diverse archieven. Zo kropen we al op de schoot bij de archivarissen van het Stadsarchief Mechelen, het OCMW-archief Gent, het Provinciaal Archief West-Vlaanderen, het Amsab-ISG, … De bezoeken gebeuren telkens met beperkte groepen zodat er veel interactie mogelijk is. Tijdig inschrijven is dus de boodschap! FAAD-leden krijgen telkens een uitnodiging en het verslag via de FAAD-Praat. Hou ook de berichten op deze website in het oog.

Een overzicht en verslagen van de ondernomen bezoeken kun je hier nalezen.