Update Lijst van verhandelingen

      Geen reacties op Update Lijst van verhandelingen

De Lijst van verhandelingen is geactualiseerd en bevat nu alle eindverhandelingen van afgestudeerden in de Master Archivistiek tot en met 2013.

Een lijst van de verhandelingen van 2013 vind je hieronder. Zo willen we jullie blijvend op de hoogte houden van nieuw archief-talent en ontwikkelingen binnen de sector.

 

 
Naam Voornaam Titel
Bourgeois Inez Een museum lezen. De valorisatie van het archief van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.
Buelens Dirk De inventarisatie en ontsluiting van het archief en de documentatie van Ludwig Burchard en de Rubensdocumentatie: een werk in uitvoering.
Coessens Ine Inventaris van de Delegatie van Malta (1986-1987, 1989-1990).
De Ponthiere Clara De verborgen schat van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eerste stappen tot de ontsluiting van het archief.
De Praetere Pieter Digitaliseren van audiovisueel archief.
Dierckx Bram “Met het eind der koord trekken om deze te ontknopen.” Een contextuele analyse van archivalisering en archivering van het Stadsarchief in Turnhout (1796-1949).
Houwaer Céline Inventaris van het Archief Emiel van Dievoet (1886-1967).
Kympers Marie Persoonsregistratie (1500-1900). Een gids voor de Oost-Vlaamse Rijksarchieven.
Mattheus Annelies De uitdagingen van een archivaris-puzzelaar. Het voorbeeld van het archief van de familie de Renesse-Breidbach in het Rijksarchief te Brugge.
Neyts Lieze Design bewaard. Inventaris van het archief van de meubelfabriek Van Den Berghe-Pauvers (1900-2011).
Oeyen Quincy Organizational Intelligence. Records Management in het OCMW van Kampenhout.
Roebben Sofie Ruimte voor het archief? Pragmatische analyse van het archief van Ruimte Vlaanderen in het licht van de transitie en besparingen.
Schuddinck Koen Informatiebeheersplannen en de matrixwerking van de stad Antwerpen. Openbaar domein, Stedelijk werkoverleg en Jeugd.
Tas Thomas De ontsluiting van een verzameling films van de Vlaamse Minderbroeders-Franciscanen en de problematiek bij de bewaring van bewegend beeldmateriaal in archieven.
Van der Auwera Hannah Persoonsregistratie tijdens het ancien regime en de 19de eeuw. Een archiefgids en typologische studie voor het stadsarchief van Tienen.
Van Dijck Karen Inventaris van het “kernarchief” van de uitgeverij-drukkerij Dessain (Mechelen) (1855-1970).
Van Havere Timo De droom van een archivaris. Een analyse van de constructie van het stadsarchief van Gent en zijn collecties tussen 1800 en 1930.
Van Hout Lise een toekomstvisie voor het archief van het Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen aan de hand van een plaatsingslijst en een beleidsplan
Vandevoorde Margot Selectie en waardering van het archief van het Kinderrechtencommissariaat. Een voorstel voor een selectielijst.
Vanobbergen Sofie Digitaal documentbeheer in een universiteitsadministratie: digitale duurzaamheid en best practices bij de administratieve diensten van de Vrije Universiteit Brussel.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *