De Alumni-enquête

      Geen reacties op De Alumni-enquête

Net als elke universitaire opleiding wordt ook de Master na Master Archivistiek doorgelicht door een visitatiecommisie. Deze visitatie is voorzien in 2011. Een vast onderdeel van de procedure daarbij is het houden van een alumni-enquête. De Dienst Onderwijszaken van de VUB stelde die enquête op en stuurde ze door naar de afgestudeerden van de laatste vijf jaar. Het aantal afgestudeerden van de opleiding Archivistiek is in vergelijking met andere richtingen niet gigantisch groot. Om de enquête toch voldoende waarde te geven, was een hoge response rate van groot belang. Het FAAD deed een extra oproep aan de afgestudeerden om de opleiding te ondersteunen door het invullen van de alumni-enquête. Van de 86 geënquêteerden hebben er 75 de enquête ingevuld, wat neerkomt op een response rate van maar liefst 87%. In een volgend nummer van FAAD-Praat volgt een samenvatting van de resultaten.

Nu willen we jullie vooral heel hard bedanken voor deze geweldige steun aan de opleiding!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *