VACATURE – Attaché Archiefbeheer (FOD Buitenlandse Zaken, Startbaan, Master, 3924)

Ben je pas afgestudeerd en heb je interesse om bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel te werken?
Wij werven voor deze functie iemand aan via een startbaanovereenkomst voor de duur van het project.   

Gezocht Profiel

Niveau: A

Taal: NL

Ervaring

 • Geen ervaring vereist
   

Diploma
 

 • Master in de archivistiek:   Erfgoed- en Hedendaags Documentbeheer.
   


Op het moment van indiensttreding zal een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd van maximum 6 maanden oud dat zal toestaan om te evalueren of jouw gedrag in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.Voorwaarden startbaanovereenkomst 

De startbaanovereenkomst duurt zolang het project loopt. Gezien de aard van het contract ( startbaanovereenkomst – Rosetta ) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar. 
 

Competenties
 

Wij zijn op zoek naar iemand die de volgende competenties bezit:
 

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen. Je draagt bij aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken. Je neemt de verantwoordelijkheid op voor de correctheid van je acties. 
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities. Je stelt je eigen functioneren kritisch in vraag en maakt je nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen. 
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Troeven
 

De volgende vaardigheden zijn voor ons een troef:
 

 • Je hebt interesse in de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, haar missies en haar taken.  
 • Je kan vlot werken met MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook,…).
 • Je zal werken in een meertalige omgeving. Een goede kennis van het Frans en het Engels, zowel actief als passief, is dan ook een pluspunt.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je hebt ervaring met de beschrijving van archief en het beheer van archiefcollecties.
 • Je hebt kennis van de Belgische koloniale geschiedenis.
 • Je werkt nauwgezet en gestructureerd.
 • Je kan autonoom werken maar werkt tevens graag in team.
 • Je werkt in functie van doelstellingen en resultaten.

   

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. (x2)

 

Functiebeschrijving

De FOD Buitenlandse Zaken beschikt over een uitgebreide collectie archieven uit de koloniale periode, de zogenaamde “Afrikaanse archieven“. 
Deze archieven zullen gedeeltelijk worden gereorganiseerd en overgebracht naar het Rijksarchief.
 

Als attaché archiefbeheer zal je actief bij dit project betrokken worden.
 

Belangrijkste taken:
 

 • Je bent verantwoordelijk voor het openstellen van de archieven voor onderzoek:
  • het opnieuw samenstellen van de archiefcollecties,
  • het beschrijven van de dossiers in de vorm van depotfiches 
  • het intellectueel en fysiek classificeren ervan.

    
 • Je bereidt de fondsen voor op hun overbrenging naar het Rijksarchief.

   

Werkomgeving

Er is 1 vacante plaats bij de Dienst Archief (ICT5.2) – Stafdirectie ICT van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel).

Dienst Archief
 

De Dienst Archief (ICT5.2) is verantwoordelijk voor het beheer van de archieven van de FOD Buitenlandse Zaken. Voor de overbrenging van de Afrikaanse archieven naar het Algemeen Rijksarchief is er een nauwe samenwerking tussen beide instellingen. De Dienst Archief maakt deel uit van de Directie Kennis- en documentbeheer (ICT5). Deze staat in voor de organisatie en bevordering van documentenbeheer en elektronische samenwerking, voor het beheer van het archief en de bibliotheek, alsook voor de promotie en opvolging van kennisoverdracht binnen de FOD Buitenlandse Zaken.

De Stafdirectie Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)
 

De Stafdirectie ICT staat in voor alles wat betrekking heeft op de informatica- en telecommunicatie ondersteuning van de FOD Buitenlandse Zaken. Dit omvat het ter beschikking stellen en moderniseren van de ICT-infrastructuur, maar ook van de telecommunicatieapparatuur en alles wat nodig is om het informaticamateriaal in lokale en wereldwijde netwerken met elkaar te laten communiceren. Verder stelt ICT de nodige computerprogramma’s ter beschikking voor de ondersteuning van verschillende werkprocessen, organiseert het de hulp aan de gebruiker via een Servicedesk en is het verantwoordelijk voor de veiligheid van ICT-systemen en -toepassingen. Tenslotte is ICT ook verantwoordelijk voor kennis- en documentenbeer in de FOD Buitenlandse Zaken.

De FOD
 

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

Contactpersoon

Wim Van Praet
Adviseur-generaal – ICT5 Kennis- en documentenbeheer
Wim.VanPraet@diplobel.fed.be
+32 2 501 84 50


P&O2.1 – Dienst Werving & Selectie
jobs@diplobel.fed.be


Website FOD Buitenlandse Zaken:  www.diplomatie.belgium.be

Arbeidsvoorwaarden


Je krijgt een startbaanovereenkomst aangeboden, in de graad van niveau A1 met de bijhorende weddenschaal NA11.

Minimum aanvangswedde: € 42.057,74 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen
 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via www.fedplus.be
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • kinderdagverblijf
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar en mogelijkheid tot 1 compensatiedag per maand
 • Gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA


Selectieprocedure

Stel je kandidaat door voor 23 oktober 2022 te solliciteren via ons online platform SuccessFactors.

Toon aan de hand van extracurriculum activiteiten, academische keuzes enz. aan waarom jij een geschikte kandidaat bent voor deze functie. Beperk je hiervoor tot maximum één A4 blad.

Indien we je kandidatuur weerhouden, zullen we je uitnodigen voor een interview.

Het interview evalueert of je over de hierboven vermelde competenties beschikt.

Daarnaast polsen we ook naar je motivatie en je voeling met het werkterrein. 

Meer informatie over de functies of de selectie? jobs@diplobel.fed.be

Meer informatie over de FOD? http://www.diplomatie.belgium.be

Onze FOD wenst een actief diversiteitsbeleid te voeren en waakt over gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot de selecties. Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? Dan bekijken we met jou welke ondersteunde maatregelen we tijdens het selectieproces kunnen aanbieden. 

Solliciteren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *