VACATURE: Archivaris-documentalist (contractueel) voor het Nationaal Geografisch Instituut (Brussel)

OPGELET: voor deze functie kan je enkel solliciteren indien je jonger ben dan 26 jaar(!)

Situering van de functie

Het Nationaal Geografisch Instituut, kortweg NGI, is een parastatale federale overheidsinstelling die onder voogdij staat van het Ministerie van Defensie. De werking van de instelling bestrijkt het hele Belgische grondgebied maar de administratieve zetel is in de Abdij Ter Kameren 13 te 1000 Brussel.

Haar hoofdopdracht bestaat erin de topografische kaarten van België te realiseren en bij te werken en dit op verschillende kaartschalen. Hiervoor worden geïnformatiseerde toepassingen gebruikt. Bovendien voert het NGI allerhande werkzaamheden uit in haar vakgebied (geodesie, fotogrammetrie, cartografie, teledetectie, …). Ze is de referentie op het vlak van geografische informatie. Het ministerie van Defensie was lange tijd de grootste klant, maar andere federale en regionale instellingen, nutsbedrijven, privéfirma’s en particulieren maken gebruik van haar producten. Ook onderhoudt het NGI nauwe banden met verschillende internationale organisaties en werkgroepen, en is betrokken bij samenwerkingen met andere overheidsdiensten en privéfirma’s voor de ontwikkeling van geografische toepassingen.

Recent is beslist dat de instelling eind 2019 in een nieuwe site zal gehuisvest worden. Het NGI verlaat de Abdij Ter Kameren en trekt naar de gebouwen van de Koninklijke Militaire School, eveneens in Brussel. Dit grote verhuisproject betekent dat een aanzienlijke inspanning vereist is inzake het beheer van onze archieven en ander materiaal dat voor het grootste deel niet kan worden meegenomen en een andere bestemming zal moeten krijgen.

Wat de archiveringsactiviteiten betreft gebeurt dit in nauwe samenwerking met het Algemeen Rijksarchief. Om dit in goede banen te leiden organiseert het NGI momenteel de recrutering van een archivaris-documentalist, aan wie ondersteuning zal geboden worden door een eveneens in dit kader aangeworven administratief assistent (niveau C) en door een statutair personeelslid van niveau B dat reeds bij de Documentatiedienst van het NGI werkt. Deze driekoppige ploeg zal instaan voor enerzijds de inventarisatie van het archiefmateriaal, en anderzijds voor de verwerking ervan (voorbereiding van de overbrenging ervan naar andere instellingen/vernietiging/verhuis naar de nieuwe eigen locatie).

 

Takenpakket

Als archivaris-documentalist maak je deel uit en sta je aan het hoofd van de « archiefploeg » bij het NGI. Deze wordt in het kader van de verhuis in het leven geroepen om de werkzaamheden rond de overbrenging van het historisch archief van de instelling, in het kader van de verhuis, te begeleiden, volgens de archivistische normen. Het werk zal voornamelijk bestaan uit:

 • Selectie en inventarisatie van de archieven, en oplijsting van de collecties
 • Deelname aan coördinatievergaderingen binnen de instelling van het project Archivering en gerelateerde projecten
 • Deelname aan vergaderingen met het Algemeen Rijksarchief (werkmethode, goede praktijken)
 • Leiding geven aan de administratief assistent van de archiefploeg (planning, instructies geven)
 • Meewerken aan het opstellen van een werkmethode voor huidig en toekomstig archiefbeheer

Hierbij moet opgemerkt worden dat het werk in alle gebouwen van de site zal plaatsvinden, inclusief kelders, zolders, en andere archieflokalen, en een zekere fysieke investering vraagt.

Aanbod
 • Een contract van een jaar, verlengbaar met een jaar, van het type startbaanovereenkomst (voor jongeren onder de 26 jaar).
 • Vanaf 5 november 2018.
 • Voltijds arbeidsregime, met werk van maandag tot vrijdag, in een zgn. glijdend uurrooster (flexibele werkuren) met standplaats Abdij Ter Kameren 13, 1000 Brussel.

Wedde en andere voordelen:

 • Weddeschaal NA11 (barema en aanwervingsweddeschaal voor overheidspersoneel van niveau A, d.i. universitair niveau (master)).
 • Tussenkomst in de kosten voor woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en gebruik van fiets
 • Mogelijkheid tot aansluiting bij voordelige hospitalisatieverzekering
 • Minimum 26 dagen betaald vakantieverlof per jaar (volgens leeftijd)
 • Glijdend uurrooster met mogelijkheid tot recuperatie van overuren
 • Bijkomende voordelen via fedplus.be.
 • Meer algemene informatie over werken bij de federale overheid op fedweb.be.

Diploma

U bezit een Master Geschiedenis aangevuld met een Master na Master in de Archivistiek (Master of Arts in de Archivistiek).

Andere vereisten

 1. Technisch

Kennis van

 • archiefwetgeving;
 • archiefontsluitingstechnieken
 • selectie en waardering van archieven
 • collectiebeheer: materieel beheer, preventieve conservering
 • collectiebeheer: beheer van digitale archieven, kennis van informatica met betrekking tot archief- en documentbeheer;

Kennis van de tweede landstaal (Frans) is een belangrijk pluspunt.

Een goede schriftelijke en mondelinge expressie zijn eveneens noodzakelijk.

2.      Noodzakelijke (gedrags)competenties

 • U werkt georganiseerd en gestructureerd.
 • U bent zorgzaam en precies.
 • U kan doelstellingen voor ogen houden en nastreven, ook onder druk.
 • U kan in team werken.
 • U kan zich inschikkelijk opstellen.
 • U bent hulpvaardig en gedienstig.
 • U schrikt er niet voor terug in een stoffige omgeving te werken. U bent in staat dozen van enkele kilo’s te tillen en verplaatsen.

Selectieprocedure

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie gelieve dan uw gemotiveerde kandidatuur met volledig en waarheidsgetrouw cv per mail of per post te sturen naar

Ilse De Groote

Abdij Ter Kameren 13

1000 Brussel

Ilse.degroote@ngi.be

De kandidaturen moeten ons bereiken tegen uiterlijk 30 september 2018.

Een eerste selectie zal gebeuren op basis van de ontvangen schriftelijke kandidatuur.

Daarna kan men opgeroepen worden voor een gesprek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *