VACATURE: Projectcoördinator archief- en informatiebeheer, Vlaamse Overheid

Functieomschrijving

Het Facilitair Bedrijf is op zoek naar een gedreven projectcoördinator archief- en informatiebeheer. Heb jij zin om mee te werken aan beleidsmatige projecten waarin informatiebeheer een belangrijke rol speelt? Stel je graag jouw expertise ter beschikking van klanten die om advies vragen? Schrikt verantwoordelijkheid nemen jou niet af? Dan is onderstaande functie misschien iets voor jou!

Als projectcoördinator archief- en informatiebeheer krijg je de ruimte om zelfstandig je taken uit te voeren. Daarnaast zal je ook vaak samenwerken met zowel interne als externe klanten. Jouw taak is tweevoudig: je werkt en denkt mee rond het beleid, maar je werkt ook dagelijks mee aan een goede dienstverlening.

De projectcoördinator leidt en begeleidt projecten waarin informatiebeheer een belangrijke rol speelt, detecteert hun noden en knelpunten, zoekt praktijkgerichte oplossingen, verspreidt gericht informatie naar klanten en levert de nodige expertise. Voorbeeldprojecten hierbij zijn: het leiden van werkgroep informatiebeheer bij herhuisvestingsprojecten, het behandelen van complexe adviesvragen, het uitfaseren van archiefloodsen, …

Lees meer over het vereiste profiel, de functie en het takenpakket in het selectiereglement.

Profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
Master na master Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer is een pluspunt.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:
Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.
Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste relevante werkervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Els Vandekerckhove, els.vandekerckhove@kb.vlaanderen.be, 0499 59 38 46).

Aanbod

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111.

• We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar. (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).

• Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruik maken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be

Het salaris

Bij de Vlaamse overheid krijg je een salaris op basis van vastgelegdesalarisschalen. De salarissimulator geeft een indicatie van je salaris, aangepast aan je individuele situatie.

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Els Vandekerckhove
Via formulier

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 17 april 2018.

Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier:
• bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
• of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel – Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:
• je het sollicitatieformulier gebruikt
• je je kandidatuur uiterlijk op 17 april 2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Het sollicitatieformulier vind je bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be
Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Kathy Tas, tel. 02 553 01 08.

De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de selectieverantwoordelijke.

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Dries Vandaele
beleidsondersteuner informatie
dries.vandaele@bz.vlaanderen.be
tel 0499 54 64 09

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Els Vandekerckhove
selectieverantwoordelijke
els.vandekerckhove@kb.vlaanderen.be
tel 0499 59 38 46

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog!

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/werken-voor-vlaanderen/vacatures/projectcoordinator-archief-en-informatiebeheer#functieomschrijving

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *