Het AMVB zoekt een archivaris (voltijds) voor bepaalde duur (1 jaar)

Situering AMVB
Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend cultureel archief. Haar missie is het verdwijnend collectief geheugen van de Nederlandstalige Brusselaars in de veranderende grootstedelijke samenleving (her)ontdekken. Het AMVB is als gemeenschapsarchief een open huis voor de continue ondersteuning van de Nederlandstalige erfgoedgemeenschappen. Het maakt hun erfgoedcollecties zichtbaar en stimuleert de bewustwording van de maatschappelijke relevantie ervan. Het AMVB verzekert als pluralistische organisatie de verwerving, het beheer, het onderzoek en de valorisatie van 19de, 20ste en 21ste eeuwse archieven en erfgoed collecties geënt op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een gastvrij forum voor wie het Brussel van vandaag en gisteren wil ontdekken en beleven.
Meer informatie over het AMVB vind je op onze website www.amvb.be.

Situering project “Naar digitale duurzaamheid”
Diverse archiefinstellingen en expertisecentra werkten reeds verschillende strategieën en softwarepakketten uit in hun streven naar digitale duurzaamheid. Deze toepassingen zijn meestal gericht op grote erfgoed actoren waar voldoende middelen en kennis voorhanden zijn. De eisen die gesteld worden aan een volwaardig e-depot zijn voor kleine erfgoedinstellingen in Vlaanderen moeilijk te realiseren. Om deze leemte op te vullen, startte het AMVB in 2012 i.s.m. verscheidene partners (ADVN, VUB en PACKED) het project “Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen”. Daaruit volgde het “Stappenplan voor de Overdracht van Digitaal Archief” (SODA).
SODA is een handleiding om in 10 stappen op een geordende en gecontroleerde manier digitale bestanden en de bijhorende metadata op te nemen (verwerving) in een archief en duurzaam te bewaren. Deze doelstelling werd gedeeltelijk gehaald. Het stappenplan covert
het domein “verwerving van digitale archieven” maar het domein “duurzame bewaring” bleef grotendeels buiten schot.
Met het project “Naar digitale duurzaamheid” wil het AMVB het SODA vervolledigen door de laatste stap “Duurzame bewaring” en het ontbrekende luik “Ontsluiting” uit te werken.
Daarnaast zal het SODA worden toegepast op de digitale collectie van het AMVB. De expertise die daaruit voortkomt zal worden gedeeld met de Brusselse archieven en archiefvormers aan de hand van workshops.

Kernopdracht archivaris
Je voert de functie uit in overleg met de directeur en de stafleden. De opdracht bestaat uit:
– Uitbreiding van het SODA met de stappen “Duurzame bewaring” en “Ontsluiting” (onderzoek en redactie)
– In kaart brengen en screening digitale collectie AMVB: zowel eigen digitaal statisch archief, gedigitaliseerd archief als digitaal archief in de collectie
– Toepassing van het SODA (en uitbreiding) op de digitale collectie van het AMVB
– Verspreiding van vernieuwd SODA via o.a. de websites www.projectcest.be, www.amvb.be, www.erfgoedcelbrussel.be, het Brussels Archievenoverleg en de Vlaamse archiefsector.
– Opzetten vormingstraject voor AMVB, Brusselse archiefinstellingen en archiefvormers
– Het ontsluiten, preserveren en duurzaam conserveren van digitale archieven
– Het opvolgen van de behoeften en trends binnen de archivistiek en deze meedelen en bespreken op het stafoverleg
– Het schrijven van artikels en het mee redigeren van het tijdschrift Arduin alsook het schrijven van artikels voor tijdschriften van derden.

Functieprofiel: vereiste kenmerken
– Je bent houder van het diploma Master na Master Archivistiek: erfgoedbeheer en hedendaags documentbeheer
– Je bent een gestructureerde en planmatige werker
– Je bent sterk en vlot in communiceren
– Je hebt werkervaring in het maken en geven van workshops en vormingen. Spreken voor een groep geeft je voldoening.
– Je bent competent in het verbinden van praktijk met theorie. Je kan conceptualiseren.
– Je bent stipt, werkt accuraat en respecteert deadlines.
– Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Je bent in staat bijdragen te leveren voor vaktijdschriften. Je bent in staat gesprekken te voeren onder professionals in het Engels en Frans.
– Je bent klantgericht, streeft continu naar optimale kwaliteit en samenwerking. Vanuit een betrokkenheid op de organisatie, inlevingsvermogen en flexibele opstelling weet je goed te plannen & organiseren, je didactische vaardigheden en visie verder te ontwikkelen en resultaten neer te zetten.

Functieprofiel: bonus kenmerken
– Houder zijn van een diploma of nuttige en recente werkervaring kunnen aantonen inzake digitaal duurzaam archiveren en ICT zijn pluspunten
– Nuttige en recente werkervaring als archivaris of informatiebeheerder is een pluspunt
– Vertrouwd zijn met de basisprincipes didactiek is een pluspunt
– Kennis van het SODA is een pluspunt
De vacature staat open voor mannen en vrouwen. Gelijke kansen en diversiteit ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap worden gestimuleerd.

Aanbod:
– Een voltijds contract voor bepaalde duur (1 juni 2015 – 31 mei 2016)
– Verloning volgens de barema’s van de erfgoedsector
– Gratis openbaar vervoer van en naar het werk
– Onze organisatie is gevestigd op 10 minuten loopafstand van het station Brussel Noord.
– Fietsvergoeding
– Een goede begeleiding
– Glijdende werktijden
– Een klein maar enthousiast team van 8 personeelsleden die open staan om samen te leren

Sollicitatieprocedure
Motivatiebrief, CV en kopie diploma(s) mailen naar patricia.quintens@amvb.be ten laatste op woensdag 25 maart 2015. Selectiegesprekken worden voorzien in de week van 30 maart 2015. Voor bijkomende informatie kan je bellen op het nummer 02 209 06 00.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *