Bij de Archivaris op Schoot: verslag van het bezoek aan het Archief van De Munt te Brussel (13/10/2012)

Het ondertussen bekende project “Bij de Archivaris op Schoot” biedt de kans aan beginnende archivarissen om praktische vragen te stellen aan meer ervaren collega’s. Dit gebeurt concreet door bezoeken aan diverse archieven.
Op zaterdag 13 oktober brachten we een bezoek aan het Archief van De Munt. We werden verwelkomd en rondgeleid door Jan Van Goethem, die sinds 1995 actief is als archivaris van De Munt.
Na een historische schets van De Munt, verhaalde hij de situatie van het archief. Aanvankelijk was er geen centraal archief en zaten de documenten verspreid over verschillende archiefruimtes. (Een deel van het archief van De Munt bevindt zich overigens in het Archief van de Stad Brussel.) Er was bijgevolg geen enkele controle op welke medewerker toegang had tot welk archief. Met een zekere willekeur werden archieven geraadpleegd en uitgeleend. De aanstelling van een archivaris zorgde langzaam aan voor een meer centraal archiefbeheer. Zo werd er bijvoorbeeld een uitgebreide vrijwilligerswerking op poten gezet. Tevens werd de nadruk gelegd op het belang van internationale contacten met andere opera’s voor het beheer van de collectie. Sinds 1998 kan de collectie online geraadpleegd worden in de CARMEN-databank. Via deze database kan er gezocht worden per productie, per acteur, per muzikant, per personage, enz.
De collectie van De Munt is uniek en zeer divers. Er is enerzijds een administratief archief en anderzijds het rijke productie-archief. Dit omvat o.a. biografieën, persartikels, programmaboekjes, tekeningen en schetsen van kostuums en decors, partituren, affiches, en audiovisueel materiaal, enz. Deze grote verscheidenheid wordt dan ook weerspiegeld door de indeling van de archiefruimtes en het gebruik van verschillende soorten opbergformaten. Naast het eigenlijke archief worden er maquettes van decors en een aantal schilderijen bewaard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *