Nieuws van de Opleiding

      Geen reacties op Nieuws van de Opleiding

De Opleiding Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer kende in 2011-2012 een bewogen jaar. De Opleiding werd voor de eerst keer sinds oprichting gevisiteerd.

De visitatiecommissie oordeelde dat er binnen de Opleiding voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn om deze positief te beoordelen. Verder heeft de commissie een aantal aanbevelingen geformuleerd. Zo pleit zij voor een nog zelfstandiger profiel. Het programma kan nog sterker aansluiten bij de evoluties in de archiefwetenschap door meer aandacht te besteden aan ‘records management’. Bovendien wordt de internationale uitwisseling aangemoedigd. (Sinds 2011 bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een internationale Summer School). Tot slot erkent de commissie het belang van de alumni en het beroepenveld bij de Opleiding. Het volledige rapport kan u lezen op de website van de VLUHR.

De positieve beoordeling is niet alleen een erkenning van de Opleiding, maar is tevens een bevestiging van de waarde van de voordien uitgereikte diploma’s.

In 2012 behaalden nog eens 25 studenten het diploma. Proficiat!
Dit academiejaar is de Opleiding van start gegaan met 39 inschrijvingen. Dit is ongeveer een constante ten opzichte van vorig jaar aangezien een derde van de studenten doorgaans een aantal vrije vakken volgen, de studie over meerdere jaren spreiden en/of hun studie stopzetten.

Vanaf dit academiejaar (2012-2013) stelden de promotoren, op basis van de suggesties van de visitatiecommissie, voor de onderwerpen van de eindverhandelingen een aantal onderzoekslijnen op. Hierdoor wordt het onderzoek van de studenten in een sterker theoretisch kader geplaatst. Bovendien speelt de promotor een nog belangrijkere rol bij de begeleiding.
Tot slot willen wij vermelden dat dit academiejaar Frederik Gailly, titularis van het vak ‘Capita selecta Informatiemanagement en informatiesystemen’, wordt opgevolgd door Sven Casteleyn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *