Verslag van de FAAD-studievoormiddag (26/03/2011)

Op 26 maart hield het Forum voor Afgestudeerden Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer (FAAD) haar jaarlijkse studievoormiddag op de campus van de Vrije Universiteit Brussel. Op het programma stonden drie boeiende lezingen in verband met strategische netwerking.

Julie Hendrickx (VVBAD) bracht als eerste spreker een inleidende voordracht over het belang van netwerking in de culturele sector. Zij wees hierbij op het belang van kenniskapitaal, een voortdurend en complex leerproces waarbij men de opgedane kennis dient om te zetten in nieuwe kennis. Zo kunnen informele contacten gemeenschappelijke interesses bloot leggen die leiden tot nieuwe projecten. Netwerkorganisaties spelen eveneens een belangrijke rol. Op basis van een analyse van verschillende beleidsnota’s blijkt de focus vooral te liggen bij de ontwikkeling van lokale en regionale netwerken, hoewel het Vlaamse cultuurbeleid in toenemende mate internationalisering voorschrijft. Ook wat de archiefsector betreft zijn netwerken een absolute must. Een sterke beroepsvereniging (en diverse subwerkgroepen) levert alvast goed werk, maar op internationaal vlak lijkt ook hier nog werk aan de winkel.

“…maar we hadden het over de wolf…”, zo zei Bruno Vermeeren (VVBAD) meermaals in zijn op het roofdier gebaseerde presentatie. Op ludieke wijze lichtte hij ons de rol van formele structuren bij het strategisch netwerken toe. Informatie en vooral het verspreiden ervan (communicatie) stonden hierbij centraal. Enerzijds richt de beroepsvereniging zich tot de eigen sector door het coördineren van de informatieverspreiding (tijdschrift, nieuwsbrief, website, studiedagen, enz.) en het stimuleren van informele contacten binnen de sector (bijeenkomsten, studiedagen, recepties, enz.). Anderzijds tracht zij de sector zichtbaar te maken voor de buitenwereld en onderhoudt zij contacten met andere, gelijkaardige sectoren (cultuur, jeugd, sport, opleiding, enz.).

Als laatste spreker wist Sandrin Coorevits (Stadsarchief Waregem) ons enorm te boeien met haar nuchtere visie op de verschillende kansen en mogelijkheden die netwerking de archivaris kan bieden. Door netwerking kan een archiefdienst zich profileren naar de buitenwereld: dynamisch, origineel, een dienst “die vooruit gaat”. Zo kan men via subtiele, maar soms ook heel simpele acties, het vertrouwen winnen van collega’s, in de kijker lopen bij de verdeling van subsidies, het creëren van een “welkom-gevoel” bij leeszaalbezoekers, enz.. Tot slot wees Sandrin op een aantal minder positieve gevolgen. Zo dient er voortdurend een evenwicht gezocht te worden tussen archief- en publiekswerking.

De slotbeschouwingen van de studievoormiddag bestonden uit een old school werkcollege van Frank Scheelings. Aan de aanwezigen werd gevraagd of ze lid zijn van een netwerkorganisatie, deelnemen aan activiteiten daarvan en/of nadien rapporteren. De aanwezigen bleken vooral over een lokaal en regionaal netwerk te beschikken. Slechts een minderheid is internationaal actief, meestal bij onze noorderburen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *