“Three weddings and a funeral”: Nieuwe samenstelling van de FAAD-stuurgroep

Beste FAADers en FAADista’s,

Niet enkel in de Belgische regeringen is het een tijd van komen en gaan. Ook bij het FAAD is dat het geval. Daarom neemt de stuurgroep in deze FAAD-Praat de kans te baat om een afscheid en drie verwelkomingen te melden.

Eerst en vooral wil de voltallige stuurgroep Tom Cobbaert hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet en waardevolle bijdragen waarvan hij als lid en de laatste jaren als voorzitter heeft blijk gegeven. De voorzittershamer wordt ad interim doorgegeven in de even West-Vlaamse handen van Dieter Viaene. Hij vult deze functie in tot aan de volgende verkiezing op de FAAD-studiedag.

Heuglijk nieuws is de uitbreiding van de stuurgroep met een aantal frisse, onlangs afgestudeerde gezichten. Voor de leeuwen geworpen, maar moedig genoeg om zich in deze FAAD-Praat voor te stellen:
Erica Ten Hove studeerde in 2007 af en is verbonden aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen. Haar aandachtspunten zijn erfgoed, muziek, persoonsarchieven, archieven van cultuur- en onderwijsinstellingen en digitaal archiveren.

Wendy Van De Camp voltooide haar studies als archivaris in 2008. Haar huidige functie bekleedt ze in het BESTOR project. Haar interesses zijn Belgische wetenschapsgeschiedenis (19de-20ste eeuw); inventarisatie; militair-, kabinets- en bedrijfsarchief.

Last but least, is er nog Ward Vansteenkiste. Onze jongste alumnus verkreeg zijn diploma in 2009. Hij is als mol voor de FAAD verbonden aan het Universiteitsarchief Vrije Universiteit Brussel. Zijn aandachtspunten zijn archivistiek en documentbeheer in het algemeen; appraisal, selectie & vernietiging in het bijzonder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *