“Digitale Dienstverlening”: Verslag van de jaarlijkse FAAD-studiedag (27 maart 2010)

Op 27 maart organiseerde het Forum Afgestudeerden Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer (FAAD) haar jaarlijkse studiedag aan de Vrije Universiteit Brussel. Op het programma stonden drie boeiende lezingen rond het actuele thema ‘Digitale dienstverlening’.

Annelies Coenen (Algemeen Rijksarchief) beet de spits af met een presentatie rond de digitale ontsluiting van parochieregisters in het kader van de digitale leeszaal van het Rijksarchief. Het Rijksarchief is op dit ogenblik volop bezig met de digitale ontsluiting van alle Belgische parochieregisters. Blijvende bruikbaarheid is daarbij een sleutelbegrip. Dit digitaliseringsproject is te volgen via een wekelijkse nieuwsbrief waarop je jezelf kan abonneren via de website van het Algemeen Rijksarchief . Het Rijksarchief koos er dus zelf voor om op basis van verschillende criteria een bepaalde bron, namelijk de Belgische parochieregisters, te digitaliseren. Soms bepalen ook de gebruikers wat er gedigitaliseerd wordt. Een voorbeeld daarvan is de Scanning-on-Demand in het FelixArchief (Stadsarchief Antwerpen). Willem Vanneste zorgde voor de nodige uitleg.

Antwerpse stadsdiensten die bij het FelixArchief een dossier opvragen, krijgen niet langer de stukken zelf in handen maar een digitale kopie. Op die manier blijft het dossier veilig opgeborgen en raakt het niet verloren. Het scannen gebeurt in de gloednieuwe scanstudio van het FelixArchief volgens een weloverwogen en efficiënt werkproces waarbij grondig is nagedacht over het eindproduct. Voor de aanvrager verandert er in wezen niets: hij vraagt het dossier zoals vroeger aan en krijgt binnen een redelijke termijn de gevraagde informatie maar dan digitaal. Belangrijk is dat heel de procedure voor het aanvragen, verwerken en ter beschikking stellen van de dossiers via Scanning-on-Demand geïntegreerd is in het instrumentarium en de werking van het archief. Zo is het geen afgesloten eiland en voor de gebruiker transparant.

Oostende beschikt sinds 2008 dan weer over de Archiefbank Oostende. Stadsarchivaris Claudia Vermaut vertelde dat deze databank eigenlijk uit vijf onderling verbonden databanken bestaat: archiefdocumenten en –dossiers, archiefvormers, archiefcodes (boomstructuur), bruiklenen en archiefbeheersplannen. Het is dus een totaalpakket waarin alles in verband met Oostends archief is opgenomen. Zowel de stadsdiensten als de Oostendenaren en alle geïnteresseerden maken er gebruik van. Gebruikers kunnen er niet alleen in zoeken maar vaak ook documenten online bekijken. Zo staan alle notulen van de Gemeenteraad en de burgerlijke stand online. Alles samen bevat de Archiefbank Oostende meer dan 56.000 online beschrijvingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *