Bij de archivaris op schoot: Martijn Vandenbroucke

Het project “Bij de archivaris op schoot” biedt de kans aan beginnende archivarissen om praktische vragen te stellen aan meer ervaren collega’s. Dit gebeurt concreet door het bezoeken van diverse archieven. Na een geslaagd bezoek aan het Mechelse Stadsarchief is deze keer het Amsab-ISG (Instituut voor Sociale Geschiedenis) in Gent aan de beurt. Op zaterdag 2 mei geeft archivaris Martijn Vandenbroucke er een rondleiding. Daarbij zal onder meer het onderscheid tussen publieke en private archieven aan bod komen. Dit heeft grote gevolgen voor de werking van een archief. Aansluitend is er een vragenuurtje voorzien. Wie dat wenst kan hiervoor nu al vragen aan de redactie bezorgen.

Praktisch

Het bezoek aan het Amsab-ISG start om 14 uur, het einde is voorzien om 16 uur. Wie wil deelnemen, verzoeken we om een seintje te geven aan de redactie vóór 20 april. Je krijgt dan een bevestiging en een routebeschrijving.

Omwille van organisatorische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot 20. Indien er meer dan 20 inschrijvingen zijn, krijgen de afgestudeerden van de opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer van de laatste drie jaar (dus teruggaand tot het academiejaar 2005-2006) voorrang. De resterende plaatsen worden dan toegekend op basis van het tijdstip van de inschrijving. Indien er minder dan 5 inschrijvingen zijn, gaat het bezoek niet door.

Een voorsmaakje: interview met Martijn Vandenbroucke

Bij wijze van voorsmaakje polste de FAAD-PRAAT bij Martijn Vandenbroucke naar het reilen en het zeilen binnen een thema-archief als het Amsab-ISG. Hieruit bleek dat genoemde instelling een huis is met vele kamers: archief, onderzoekscentrum, museum, … Nu de politiek-ideologische breuklijnen meer en meer naar de achtergrond verdwijnen, vindt het Amsab-ISG stilaan meer en meer een nieuwe identiteit als ‘kenniscentrum’ voor de sociale geschiedenis.

Het onderscheid tussen privaat en publiek archief is cruciaal. Amsab-ISG is een private archiefinstelling. De verhouding met de publieke archiefsinstellingen (stadsarchieven, rijksarchieven, …) is niet altijd even gemakkelijk maar er is een stijgende samenwerking. Vooral op vlak van collectievorming en dergelijke zal dit volgens Martijn Vandenbroucke nog toenemen.

Interessant zijn de samenwerkingsakkoorden die het Amsab-ISG afsluit met archiefvormers. Vanuit een langetermijnvisie geeft de instelling advies naar het beheer van dynamisch archief toe en staat ze zelf in voor de ontsluiting en de bewaring van het statisch archief. Op die manier krijgt het Amsab-ISG een beter controle over de instroom van archief.

Naast de werking van het Amsab-ISG en de bijhorende thema’s komt in het interview onder meer ook het profiel van de archivaris aan bod. Volgens Martijn Vandenbroucke is dit nog altijd niet goed genoeg afgebakend, zeker niet vanuit de hoek van private archieven. Hij betreurt eveneens dat er vaak teveel aandacht is voor allerhande erfgoedprojecten en te weinig voor het eigenlijke inventariseren. Hoewel er op zich niets mis is met managen van projecten hoeft een archivaris geen erfgoedcoördinator te zijn en omgekeerd.

Lees hier de volledige tekst van het interview. [Foto Martijn: L.Cosyns – Amsab-ISG]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *