Bij de archivaris op schoot: Willy Van de Vijver

Een nieuw project dat inspeelt op een grote behoefte

Beginnende archivarissen zijn vaak te weinig vertrouwd met de concrete werking van een archief. Ze worden met heel praktische vragen geconfronteerd waar ze meestal geen antwoord op weten: waar kan ik zuurvrije dozen vinden, hoe verwerk ik een collectie glasnegatieven, wat is de beste manier om leiding te geven aan mijn medewerkers, wat komt er allemaal kijken bij het digitaliseren van een bepaalde archiefreeks, hoe ga ik om met mijn bestuur …?

Het FAAD biedt via het project “Bij de archivaris op schoot” een unieke gelegenheid om op deze en nog veel meer vragen een antwoord te krijgen. We zullen een bezoek brengen aan verschillende types van archieven om er kennis te maken met de dagelijkse werkpraktijk. Daarna is er telkens gelegenheid voorzien om als het ware even bij de archivaris op schoot te kruipen en heel concrete vragen te stellen.

Deze bezoeken zijn bedoeld voor de afgestudeerden van de opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer van de laatste drie jaar (dus teruggaand tot het academiejaar 2005-2006). Mensen die nu nog de opleiding volgen, kunnen eventueel ook deelnemen indien er nog plaatsen vrij zijn. Omwille van organisatorische redenen beperken we ons tot 20 deelnemers. Indien er minder dan vijf inschrijvingen zijn, gaat het bezoek niet door.

Op schoot bij Willy Van de Vijver, stadsarchivaris van Mechelen


Het eerste archief in de rij is het Stadsarchief van Mechelen. Hoofdarchivaris Willy Van de Vijver leidt ons rond op zaterdag 13 december. Het bezoek start om 14 uur en bestaat uit twee luiken: een rondleiding waarbij de nadruk ligt op heel concrete werksituaties en een vragensessie. We ronden af om 16 uur. Wie wil deelnemen verzoeken we vriendelijk een seintje te geven aan de redactie vóór 1 december (faatpraat@faad.be ). Je krijgt dan een bevestiging en een routebeschrijving.

Als kennismaking had de FAAD-PRAAT een boeiend gesprek met Willy Van de Vijver. Daarbij werd geen enkel thema vermeden. Zelfs de Playboykalender kwam aan bod. Verder vroeg de Mechelse hoofdarchivaris zich af of een meer praktijkgerichte opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer, met vooral meer aandacht voor digitale archiveringstechnieken, niet aangewezen is. Hierdoor zou de toekomstige archivaris op professioneel vlak sterker in zijn schoenen staan. Verder dient er ook binnen de opleiding Geschiedenis meer aandacht te zijn voor de concrete werking van archieven. Dit zou meer studenten moeten overtuigen om Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer te volgen.

Tijdens het interview was er eveneens aandacht voor het gekende gebrek aan middelen binnen het Belgische archiefwezen. Een goede (stads)archivaris moet volgens Willy Van de Vijver dan ook een generalist en pragmaticus zijn die via een doordacht beleid het maximale uit zijn inspanningen haalt. Een mogelijke oplossing bestaat eveneens uit regionale samenwerking.

De Mechelse hoofdarchivaris wees tot slot vooral op het belang van dienstverlening, zowel naar de stadsdiensten als naar het publiek toe. Op het vlak van deelname aan het hele erfgoedgebeuren preekt hij evenwel een pragmatische opstelling. Het helpt om je archief in the picture te plaatsen. In die zin is het belangrijk dat archivarissen tot op zekere hoogte basisinformatie leveren voor erfgoedprojecten. Archieven zijn echter geen “geschiedenispretparken”. Binnen dat kader breekt Willy Van de Vijver tevens een lans voor het stadsarchief als hybride instelling: voor een stuk een culturele instelling maar minstens evengoed stevig ingebed binnen de stedelijke administratie.

De volledige tekst van het interview is hier terug te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *