Nieuwe Stuurgroepleden gezocht

      Geen reacties op Nieuwe Stuurgroepleden gezocht

In het huishoudelijk reglement van het FAAD werd opgenomen dat de Stuurgroep om de vier jaar door de Algemene Vergadering verkozen wordt. Het is dan ook hoog tijd om een nieuwe Stuurgroepverkiezing te organiseren. Een aantal leden van de huidige Stuurgroep zullen zich opnieuw kandidaat stellen, maar er zijn ook een aantal mensen die geen deel meer zullen uitmaken van de Stuurgroep. We hopen dan ook dat sommigen onder jullie voor de komende vier jaar de fakkel willen overnemen.

Elke afgestudeerde kan zich kandidaat stellen om in de Stuurgroep te zetelen, respectievelijk als lid, als secretaris of als voorzitter. De Stuurgroep komt drie à vier keer per jaar samen in Brussel. Daarnaast houden de leden ook via mail contact.
Voel je er wel iets voor om deel uit te maken van de Stuurgroep ? Stuur dan zo snel mogelijk, en zeker voor 15 februari een mailtje naar de secretaris van het FAAD (kaat.knaepen@vub.ac.be).

De studiedag van 1 maart is tevens ook de jaarlijkse Algemene Vergadering. Op die dag wordt gestemd over de nieuwe samenstelling van de Stuurgroep. Dit gebeurt via een schriftelijke bevraging van de leden. Kandidaat stuurgroepleden die door de helft +1 van de aanwezige leden aanvaard worden, maken deel uit van de Stuurgroep. Mochten er echter zo veel kandidaten zijn dat we het maximum aantal stuurgroepleden van 12 zouden overschrijden, dan zullen de 12 kandidaten met het hoogste aantal goedkeuringen achter hun naam, opgenomen worden in de Stuurgroep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *