Hernieuwde oproep invullen enquête

      Geen reacties op Hernieuwde oproep invullen enquête

Bij de eerste FAAD-PRAAT vonden jullie een heel korte enquête met enerzijds de vraag naar de mogelijke wijziging van je adresgegevens en anderzijds de vraag of je eventueel interesse had in het geven van cursussen. Bijna 20% van de FAAD- leden beantwoordde deze enquête. Omdat we die response rate toch graag wat willen opdrijven, doen we hier nog een keer een oproep om het enquêteformulier terug te sturen. Waarschijnlijk hebben nogal wat mensen die niet in de databank met lesgevers opgenomen wilden worden en ook geen adreswijziging hoefden door te geven, de enquête om die reden niet teruggestuurd. We vingen ook geruchten op dat mensen die bijvoorbeeld door tijdsgebrek niet als lesgever kunnen fungeren, het vervelend vonden om het vakje ‘geen interesse’ te moeten aan kruisen. We willen er nogmaals op drukken dat ‘geen interesse’ geïnterpreteerd moet worden als ‘ik heb om allerhande redenen zoals bijvoorbeeld tijdsgebrek op dit moment geen interesse om opgenomen te worden in de lesgeversdatabank’. Aangezien deze zinsnede net iets te lang was voor het enquêteformulier werd dit afgekort tot ‘geen interesse’ ☺. FAAD-leden kunnen zich bij een verandering in hun situatie ook steeds laten registreren in of laten schrappen uit de lesgeversdatabank.

Van de FAAD-leden die geen enquête instuurden, weten we niet met zekerheid of we wel over een correct mailadres beschikken en of die mensen überhaupt nog geïnteresseerd zijn in het ontvangen van de FAAD-PRAAT. Daarom deze oproep, het invullen van de enquête vergt echt maar een tweetal minuutjes. Mensen die geen enquêteformulier vinden bij deze mail, kunnen op beide oren slapen. Zij hebben ons al een teken van leven bezorgd na de eerste FAAD-PRAAT. Ook aan de mensen die de FAAD-PRAAT via de post ontvangen, willen we met aandrang vragen een ‘teken van leven’ te geven. Het makkelijkst is natuurlijk als je een mailadres doorgeeft. Kan dit niet, dan willen we uiteraard op eenvoudig verzoek de FAAD-PRAAT via de post blijven verzenden. Afgestudeerden waar we niets van horen, zullen we in de toekomst ook geen FAAD-berichtgeving via de post meer sturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *