Verenigingsnieuws

      Geen reacties op Verenigingsnieuws

In het huishoudelijk reglement van het FAAD (zie www.faad.be – geschiedenis – vernieuwing) werd vastgelegd dat de Stuurgroep een of meerdere leden van de Algemene Vergadering kan coöpteren als lid van de Stuurgroep. Deze regel werd opgenomen om er voor te zorgen dat de Stuurgroep voldoende ‘verjonging’ kent. Door regelmatig een pas afgestudeerde aan te trekken, houdt de Stuurgroep de link met de recent afgestudeerden levendig.
Aan het begin van dit academiejaar werd aan Dieter Viaene, afgestudeerd in 2006 en intussen archivaris bij het stadsarchief van Mechelen, gevraagd om toe te treden tot de Stuurgroep. Dieter heeft intussen als gecoöpteerd lid al aan twee Stuurgroep-vergaderingen deelgenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *