VACATURE – Intergemeentelijke archivaris Noorderkempen (voltijds, A-niveau, contract onbepaalde duur)

De projectvereniging Erfgoed Noorderkempen (PV ENK) is een intergemeentelijk
samenwerkingsverband van de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee,
Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar. Binnen deze projectvereniging
werken de IOED (Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst) en de Erfgoedcel Noorderkempen aan
de inventarisatie, bewaring, onderzoek en ontsluiting van het onroerend, roerend en immaterieel
erfgoed. Zij staan bovendien in voor de ontwikkeling van een beleid rond erfgoed op lokaal niveau,
aangepast aan de noden en wensen van de lokale besturen en verenigingen.


Voorstelling functie


De gemeenten Beerse, Kasterlee, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel en Vosselaar werken samen rond
het beheer van hun gemeentelijke en OCMW-archieven. Hiervoor zullen ze overgaan tot de
aanwerving van een intergemeentelijk archivaris en de aanleg van een wervingsreserve die twee jaar
geldig blijft. De intergemeentelijk archivaris zal in een beurtrolsysteem telkens een week werkzaam
zijn in één van de deelnemende gemeenten. De intergemeentelijk archiefdienst is een deelwerking
binnen de bestaande projectvereniging Erfgoed Noorderkempen.

Je taken


 Uitwerken van een archiefbeleid op maat van elke gemeente/OCMW, in samenspraak met
de betrokken diensten. Waar mogelijk en zinvol, uitbouwen van een gemeenschappelijke en
uniforme archiefwerking die gelijkloopt bij de verschillende partners, dit met het oog op
efficiëntiewinst (gedeelde kennis, gedeelde kosten).
 Het uitvoerend personeel inzake archiefbeheer leiden, motiveren en waar nodig bijsturen.
 Uitbouwen en verbeteren van de bestaande archiefinfrastructuur en het materieel beheer.
 Op geregelde basis constructief rapporteren over de werkzaamheden aan besturen, de
algemeen directeurs, managementteam en het gemeentepersoneel.
 Extern communiceren
 Organiseren van de goede, geordende en toegankelijke staat van het dynamische en
statische papieren en digitale archief van gemeente en OCMW (van creatie tot eventuele
vernietiging of permanente bewaring)
o Organiseren van de duurzame bewaring en aandacht hebben voor kwaliteitszorg
o Organiseren van ordening en ontsluiting, inclusief de registratie van metadata. Voor
het digitale archief betekent dit het mee opzetten van een gemeenschappelijke en
logische mappenstructuur.
o Organiseren van overdrachten en afstoting
o Organiseren van selectie en vernietiging, ondersteuning van de diensten tijdens trash
days (archiefschoonmaakacties)
o Organiseren van de beveiliging van informatie
o Toezien op de goede uitvoering van de afgesproken procedures bij de diensten
o Opzetten en coördineren van structureel overleg en van een netwerk van
contactpersonen bij de diensten
o Organiseren van vorming en coaching
o Eventuele samenwerking met vrijwilligers en verenigingen inzake archiefwerking
coördineren

 Organiseren van interne en externe dienstverlening:
o Organiseren van interne raadpleging en gebruik
o Organiseren van de toegang tot het gemeentelijk archief op basis van het decreet
openbaarheid van bestuur en het Bestuursdecreet (wetenschappelijke doeleinden)
 Opvolgen van het project Digitaal Archief Vlaanderen en een mogelijke aansluiting
voorbereiden.
 Berekening van financiële implicaties en financiële plannen opstellen voor specifieke
archiefprojecten.
 Valoriseren van het archief van gemeente en OCMW als erfgoed.
 Faciliteren van wetenschappelijk onderzoek op basis van het archief van gemeente en
OCMW.
 Eigen deskundigheid opbouwen en uitbreiden.
 Contacten leggen en onderhouden met het bredere archiefveld in de regio, in Vlaanderen en
in België (collegagroep Kempen, collegagroep intergemeentelijke archiefdiensten, VVBAD,
Rijksarchief)

Je talenten


 Je kunt zelfstandig projecten leiden en coördineren
 Je bent een makkelijk aanspreekpunt en behulpzaam
 Je kunt vergaderingen organiseren en begeleiden
 Je bent communicatief en kan je communicatie aanpassen aan diverse doelgroepen
 Je kunt zelfstandig een stipte administratie voeren
 Je werkt enthousiasmerend
 Je hebt kennis van de internationaal aanvaarde normen en deontologische code
 Je bent flexibel en onder tijdsdruk hou je het hoofd koel.
 De deelnemende gemeenten zijn voor jou vlot bereikbaar
 Ervaring met of interesse in archiefbeleid is een pluspunt

Deelnemingsvoorwaarden
Je beschikt (minimaal) over een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld)

Aanbod


 Een afwisselende en uitdagende job met glijdende uren
 Een voltijds contract van onbepaalde duur
 De bruto-aanvangswedde stemt overeen met de weddeschaal A1a-A1b-A2a. Dit komt neer
op een brutoloon van 3.170 €/maand bij 0 jaar anciënniteit
 Je kan relevante werkervaring meenemen onder bepaalde voorwaarden. Indien je hierover
meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Personeelspunt
 Een uitstekende vakantieregeling, maaltijdcheques, fietsvergoeding of terugbetaling
openbaar vervoer, hospitalisatie- en groepsverzekering, GSM-abonnement
 Mogelijkheid tot bijscholen
 Plaats van tewerkstelling: Volgens een beurtrolsysteem zal je telkens een week werkzaam
zijn in één van de deelnemende gemeenten

Selectieprocedure


 Solliciteren kan tot en met 6 september
 Op 21 september om 9.30 organiseren we een schriftelijke, digitale thuisproef. Je ontvangt
hiervoor een uitnodiging. Tijdens de proef houden wij toezicht. Na afloop van de proef
bezorg je deze volgens de richtlijnen die je ontvangt. Om geslaagd te zijn voor deze proef en
door te gaan naar de mondelinge proef moet je min. 50 % behalen.
 Op 30 september in de namiddag organiseren we een mondelinge proef. Deze zal, als de
Covid19-maatregelen dit toestaan, doorgaan in de raadzaal van het gemeentehuis van
Beerse (Bisschopslaan 56). Om te slagen voor de mondelinge proef moet je min. 50 % halen.
 Om te slagen voor de volledige procedure, haal je in totaal minstens 60%
 De eerst gerangschikte kandidaat wordt uitgenodigd voor een psychotechnische proef.
Indien uit deze proef blijkt dat je geschikt bent voor de functie, wordt je kandidatuur ter
goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur op 6 oktober.
 De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve gedurende 2
jaar.


Interesse?

Om te solliciteren schrijf je je online in op de website jobs.turnhout.be. Meer info over de werking
van Erfgoed Noorderkempen kan je vinden op onze website www.erfgoednoorderkempen.be
Vergeet zeker niet je motivatiebrief, een kopie van je diploma en je curriculum vitae toe te voegen.

Solliciteren kan uiterlijk tot en met zondag 6 september 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *