Voor archivarissen en studenten: de F.J. Duparc-prijs

Eens in de drie jaar wordt de F.J. Duparc-prijs uitgereikt. De jury beschouwt de F.J. Duparc-prijs als een aanmoedigingsprijs voor jonge archivarissen en slaat in haar beoordeling daarom in het bijzonder acht op:

  1. degenen die op de dag waarop de inzendtermijn sluit niet langer dan tien jaar in het archiefvak of in een werkomgeving van archieven werkzaam zijn en de leeftijd van veertig jaar nog niet bereikt hebben;
  2. degenen die als student zijn ingeschreven aan een opleiding op het gebied van de archiefwetenschappen.

Historie

De prijs werd ingesteld in 1972 met als aanleiding het afscheid van dr. mr. F.J. Duparc van het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Duparc had grote verdiensten voor het archiefwezen. Vanaf 1949 spande hij zich in voor musea en archieven. De Archiefwet 1962 werd feitelijk geschreven door Duparc. In aansluiting  daarop schreef  hij  De  Archiefwet  1962, commentaar  op  de Archiefwet  1962 en  daaruit  voortvloeiende  regelingen, dat jarenlang het naslagwerk voor het archiefwezen bleef.  Op 10 augustus 1972 nam  hij  wegens  het  bereiken  van  de  pensioengerechtigde  leeftijd afscheid.

Bij die gelegenheid  werd  de F.J. Duparc-prijs ingesteld ter bevordering van de studie van de archivistiek en het archiefrecht. Duparc zelf reikte op 13 maart 1975 te Scheveningen tijdens de studiedagen van de Vereniging van  Archivarissen de prijs voor de eerste keer uit aan Arnold den Teuling voor zijn studie over het inventariseren van een 18de– en 19de-eeuwse koopmansboekhouding. De laatste winnaars, in 2010, waren Julia Romijn-Wixley en Aron de Vries met hun studie Eigentijdse toegankelijkheid, in 2013 was dat Nico Vriend met zijn werkstuk Het informatiesysteem en –netwerk van de Verenigde Oostindische Compagnie en in 2016 Ronald Rommelse met Het e-depot een horseless carriage.

Uitnodiging

De jury nodigt eenieder uit één of meer werkstukken in te zenden voor mededinging naar de Duparc-prijs. De prijs bedraagt 2000 euro.

De voorwaarden die aan de inhoud van de werkstukken zijn gesteld, zijn opzettelijk ruim gekozen. Elk onderwerp op het gebied van de archiefwetenschappen en het archiefrecht komt in principe in aanmerking. Niet alleen onuitgegeven studies kunnen worden bekroond, maar ook studies die gepubliceerd zijn binnen drie jaar voor de afloop van de inzendtermijn en werkstukken en scripties die in die periode in het kader van een archiefopleiding zijn gemaakt.

Belangstellenden kunnen het werk per e-mail opsturen aan de secretaris van de jury: Paul Brood, Nationaal Archief, paul.brood@nationaalarchief.nl. Mocht u meer inlichtingen of een exemplaar van het reglement willen, neem dan contact op met de secretaris. Behalve eigen werk kunt u ook werk van anderen (studenten, medewerkers, collega’s, enz.) voordragen voor beloning.

De inzendtermijn sluit op 1 februari 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *