:: FAAD.be ::

Forum van Afgestudeerden Archivistiek en hedendaags Documentbeheer

Stuurgroep

Hier vind je de gegevens van de leden van de huidige stuurgroep. Alle leden werken mee ten persoonlijke titel. Meer info over de werking vindt u in het huishoudelijk reglement.

Dieter VIAENE

(voorzitter)

Afstudeerjaar: 2006
Verbonden aan: Stadsarchief Mechelen
Aandachtspunten: ancien regimearchief in het algemeen, gemeentearchieven, middeleeuwse geschiedenis, politieke geschiedenis en geschiedenis van Mechelen en omstreken

dieter.viaene@mechelen.be

 

Ward VANSTEENKISTE

(secretaris)

Afgestudeerjaar: 2009
Verbonden aan: Universiteitsarchief Vrije Universiteit Brussel
Aandachtspunten: archivistiek en documentbeheer in het algemeen; huidig project: Duurzaam Digitaal.

ward.vansteenkiste@vub.ac.be

 

Frank SCHEELINGS

Afgestudeerd aan de Rijksarchiefschool in Nederland: 1984
Opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer
Verbonden aan: Universiteitsarchief Vrije Universiteit Brussel
Aandachtspunten: archivistiek en documentbeheer in het algemeen, universiteitsgeschiedenis

frank.scheelings@vub.ac.be

 

 

Wendy VAN DE CAMP

Afgestudeerjaar: 2008
Verbonden aan: Provincie Vlaams-Brabant
Aandachtspunten: Belgische wetenschapsgeschiedenis (19e-20e eeuw), inventarisatie, militaire, kabinets- en bedrijfsarchieven

 

Lawrence VAN HAECKE

Afstudeerjaar: 2005
Verbonden aan: SOMA
Aandachtspunten: historische demografie, stadsgeschiedenis, repressie van collaboratie na de Tweede Wereldoorlog, inventarisatie van archieven

 

Stephanie AERTSEN

Afstudeerjaar: 2009
Verbonden aan: AMVB
Aandachtspunten: …

stephanie.aertsen@amvb.be

 

Wim LOWET

Afstudeerjaar: 2012
Verbonden aan: Centrum Vlaamse Architectuurarchieven
Aandachtspunten: Archieven van architecten, designers en stedenbouwkundigen; digitale archieven

wim.lowet@vai.be