Vooraf

  • Solliciteren komt – zeker als je het goed wil doen – bijna neer op een voltijdse dagtaak.
  • Zorg ervoor dat je ook bij een elektronische sollicitatie alle formele geplogenheden in acht neemt.
  • Het Vlaamse archiefwezen – waar in het verleden traditioneel de meeste afgestudeerden werk vonden – is uitermate veelzijdig en complex, maar telt helaas niet zoveel beroepsbeoefenaars (volgens de Vlabidoc 2005 zijn ca. 1000 mensen werkzaam in de archiefsector in Vlaanderen, zij het niet allen voltijds) en derhalve niet zoveel vacatures. Het is een kleine sector, waar iedereen iedereen kent en waar spontane sollicitaties en aanbevelingen niet zelden efficiĆ«nt kunnen blijken.
  • Hedendaags documentbeheer biedt interessante jobperspectieven en vindt aansluiting bij een toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven en de overheid.
  • Ook de academische en culturele sector stellen diverse afgestudeerden van de opleiding te werk.
  • Streef in de mate van het mogelijke naar een betrekking die op universitair niveau wordt vergoed; je diploma van Gespecialiseerde Master Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer en je basisdiploma van Master in de Geschiedenis rechtvaardigen dit. Vroegere Licentiaats- en GGS-diploma’s worden automatisch omgezet naar een Master- en Manamadiploma (master na master).
  • Durf solliciteren voor een project! Ook al is het maar voor een bepaalde duur, je doet er bijzonder nuttige ervaring op en het kan een springplank vormen naar een latere betrekking.
  • Tenslotte: geef nooit op en blijf volharden! Wie zoekt, die vindt!