Archiefsector

De archiefsector is ruim. Zo zijn er de overheidsarchieven: rijksarchieven, provinciale archiefinstellingen, stads-, gemeente- en OCMW-archieven.

Daarnaast is er de groep van privaatrechterlijke archieven. Die kunnen dan weer onderverdeeld worden in de maatschappelijk-filosofische archieven (de vroegere “kleurarchieven”), culturele thema-archieven, bedrijfsarchieven etc. In al deze archieven zijn de afgestudeerden goed vertegenwoordigd.

Tot slot zijn er de vele projecten van de jongste jaren. Deze lopen door de verschillende soorten archieven heen. Een groot deel van deze projecten bood aan vele pas afgestudeerden de ideale mogelijkheid om zich verder te verdiepen in een van de vele aspecten van de archivistiek en het documentbeheer. Daarbij komt dat deze projecten de sector ook verbreedden. Was onderzoek naar archivistiek en archivistische theorieën vroeger voorbehouden aan enkele grote archiefbeherende instellingen, dan zien we nu ook projecten rond archiefbeheer ontstaan in musea en aanverwante sectoren. Een andere recente evolutie is natuurlijk ook het ontstaan van steunpunten die mede voor een nieuwe dynamiek binnen de sector zorgen. Dit alles zorgt voor nieuwe mogelijkheden voor jonge afgestudeerden. Keerzijde van de medaille is natuurlijk dat het om projecten gaat, die per definitie tijdelijk zijn.