Algemene jobsites

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)

De belangrijkste jobsite voor elke werkzoekende is die van de VDAB. Elke werkzoekende moet zich hier verplicht registreren. Best doe je dit onmiddellijk na je proclamatie. Indien je geslaagd bent in de eerste zittijd, begint de wachttijd te lopen vanaf 1 augustus, voor de tweede zittijd is dat vanaf 1 oktober. Na deze periode kun je aanspraak maken op wachtuitkeringen, gesteld dat je dan nog geen job hebt gevonden.

De VDAB-website biedt een nagenoeg volledig overzicht van alle publiekelijk bekend gemaakte vacatureberichten in Vlaanderen en Brussel.

De Brusselse tegenhanger van de VDAB is Actiris.

Wees inventief in de trefwoorden die je opgeeft. Goede resultaten kun je bijvoorbeeld boeken met : ‘archief’, ‘geschiedenis’, ‘cultuur’, ‘erfgoed’, ‘documentbeheer’, ‘kantoorautomatisatie’, etc.

Handig om te weten is dat de VDAB het beroep van archivaris in zijn Competentie- en Beroepenrepertorium voor de Arbeidsmarkt (COBRA) zelf rangschikt onder het overkoepelende beroep van ‘kennisbeheerder’ (waaronder ook documentalisten, informatiebeheerders, informatiebemiddelaars en kennismanagers vallen). Zie voor de omschrijving van het beroep, de arbeidsomstandigheden, de vorming, de specifieke competenties, de specialisaties en mogelijke werkdomeinen: COBRA, klik op beroepsfiches en geef ‘kennisbeheerder’ als trefwoord in.
De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft eveneens een beroepsprofiel voor archivarissen. Kijk hiervoor tevens op de website van de VVBAD.

Via de VDAB-Dossiermanager kun je tevens jouw CV publiceren. Uiteraard vind je hier ook een resem van sollicitatietips, bijvoorbeeld wat een CV eigenlijk moet bevatten en hoe je een sollicitatiebrief idealiter opstelt.

Websites van de verschillende overheden

Zegt een carrière als ambtenaar jou iets? Raadpleeg dan respectievelijk voor:

Commerciële jobsites

Het aanbod aan commerciële jobsites is overweldigend. De twee belangrijkste en best uitgebouwde zijn ons inziens Vacature en Job@t, waarvan trouwens elke zaterdag een papieren, zij het iets beperktere uitgave verschijnt. Neem eens een kijkje en beslis waar je je registreert. Je overal inschrijven is zinloos, tenzij je wil dat je mailbox overspoeld wordt door nutteloze vacatureberichten.

Interimkantoren

Het kan nooit kwaad om je in afwachting in te schrijven bij een aantal interimkantoren. Het zal echter veelal onmogelijk zijn om daar een job te vinden die echt op jouw lijf is gesneden. Toch enkele suggesties:

Andere

Nagenoeg alle Vlaamse universiteiten bieden hun alumni de mogelijkheid om een interne vacaturedatabank te raadplegen. Om toegang te verkrijgen, moet je wel lid zijn van een alumnikring. De website van de Noord-Zuidkoepel biedt een uitermate breed en interessant scala van vacatures, die geenszins allemaal in de NGO-wereld te situeren vallen.

www.freelancenetwork.be is dan weer een jobsite met vacatures voor freelancers en zelfstandigen.

www.freelancer.be is eveneens een platform waar opdrachtgevers en freelancers elkaar vinden.

Vergeet ook het archiefforum niet. Daar verschijnen geregeld vacatures uit de archiefsector.