VACATURE – Provinciaal digitaal archiefbeheerder (Provincie West-Vlaanderen, niveau B1-3)

Je profiel

Voor de aanwerving:

 • Op de uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een generiek bachelordiploma.

Voor de interne mobiliteit:

 1. Vast aangesteld statutair personeelslid zijn of contractueel personeelslid zijn en aan de volgende criteria beantwoorden:
  1. aangesteld zijn na 31 december 2008 na een aanwerving- en selectieprocedure als vermeld in Titel 3 – hoofdstuk II, afdeling II en III en de inwerktijd beëindigd hebben
  2. aangesteld zijn voor 31 december 2008 na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen;
  3. Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie;
 2. Op de uiterste inschrijvingsdatum één jaar graadanciënniteit tellen in dezelfde of vergelijkbare graad.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.


Ons aanbod

De jaarlijkse bezoldiging van een deskundige (niveau B1-3) gaat van 33.920,11 euro tot 45.782,35 euro (salarisschaal B1, index inbegrepen).

Beschik je reeds over relevante ervaring voor deze functie? Dan is het mogelijk om erkenning te verkrijgen van jouw anciënniteit. Ook een gezonde work-life balance is belangrijk bij ons en daarom bieden wij een flexibel uurrooster en de mogelijkheid tot thuiswerk.

Daarnaast is er ook nog een interessant pakket aan extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques (€ 8/dag)
 • Vakantiegeld
 • 35 jaarlijkse vakantiedagen
 • Eindejaarstoelage
 • Hospitalisatieverzekering
 • Tweede pensioenpijler
 • Gratis openbaar vervoer voor woon- en werkverkeer
 • Fietsvergoeding
 • Uitgebreide opleidingsmodelijkheden
 • Sportaanbod

Verloop van de procedure

DEEL 1: Schriftelijk gedeelte (datum nog te bepalen)

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten  opgesomd onder Profiel van de functiebeschrijving.

Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het schriftelijk gedeelte.

DEEL 2: Assessment/psychotechnische proeven (datum nog te bepalen)

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes.  De resultaten gelden als informatie bij het mondeling gedeelte.

DEEL 3: Mondeling gedeelte (datum nog te bepalen)

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

Alle kandidaten worden onderworpen aan dezelfde proeven.
Bij elk onderdeel van het selectieprogramma is 60% vereist om te slagen.


Hoe solliciteren

U kan zich geldig inschrijven voor deze selectie tot en met maandag 5 december 2022 via de link die vermeld staat bij de vacature.


Meer weten

Heb je nog vragen over deze vacature? Neem dan zeker deel aan het infomoment op donderdag 1 december 2022 om 12u via Teams. Hiervoor stuur je gewoon een mail naar vacatures@west-vlaanderen.be en wij bezorgen jou de link voor de vergadering.

Bijkomende inlichtingen kunt u bekomen bij mevrouw Nathalie Colpaert, medewerker werving en selectie (tel. 050 40 32 22, e-mail: vacatures@west-vlaanderen.be).

Uitgebreide informatie over de extra legale voordelen en algemene toelaatbaarheidsvereisten vindt u op http://www.west-vlaanderen.be/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspx

Solliciteren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *