VACATURE – Studiezaalbeheerder/Bibliothecaris (KU Leuven, voltijds, contract onbepaalde duur, ref. ATP-2022-564)

Het Universiteitsarchief is verantwoordelijk voor het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van de archieven van de Leuvense universiteit en van de andere archieven die het in beheer heeft. De dienst heeft een studiezaal waar dit erfgoed wordt geraadpleegd en waar ook een uitgebreide handbibliotheek van ca. 35.000 volumes staat opgesteld ter ondersteuning van het onderzoek op basis van de collecties. De Studiezaalbeheerder / bibliothecaris verzekert het eerstelijnsonthaal, beheert de handbibliotheek, houdt toezicht op de raadpleging van erfgoed in de studiezaal en behandelt digitaliseringsaanvragen.Website van de eenheid

Functie
 • Je werkt onder de dagelijkse leiding van de clusterverantwoordelijke Publiekswerking
 • Je verzekert de permanentie aan de balie van de studiezaal van het Universiteitsarchief via e-mail, via telefoon en voor fysieke bezoekers
 • Je bent het eerste aanspreekpunt bij vragen van onderzoekers (fysiek en digitaal). Je beheert de mailbox van het Universiteitsarchief en beantwoordt eenvoudige onderzoeksvragen of verwijst voor meer complexe vragen door naar de archivarissen. Je maakt daarvoor gebruik van de handbibliotheek en van de digitale werkinstrumenten van het Universiteitsarchief: LIMO/ALMA, LIAS/scopeArchiv en ODIS
 • Je beheert de agenda van de studiezaal, ontvangt onderzoekers en maakt ze wegwijs in de collecties en de beschikbare toegangen. Je registreert zowel de bezoekers als de aanvragen voor raadpleging in scopeArchiv
 • Je bent verantwoordelijk voor de orde in de studiezaal en de bibliotheekcollectie. Je houdt toezicht op de juiste manipulatie van het geraadpleegde erfgoedmateriaal
 • Je begeleidt de onderzoekers bij digitaliseringsaanvragen, volgt de uitvoering op of voert ze uit
 • Je staat in voor het goede verloop van de procedures in de studiezaal en de handhaving van het studiezaalreglement
 • Als bibliothecaris beheer je de erfgoed- en handbibliotheek van het Universiteitsarchief
 • Je formuleert bestelsuggesties voor de bibliotheekcollectie en stelt in overleg met de archivarissen bestellijsten op. Je bestelt de boeken en volgt de bestelling op via de acquisitiemodule van ALMA en SAP
 • Je verwerkt de ingekomen boeken en tijdschriften (beschrijving in ALMA, beveiliging, etikettering en plaatsing in de rekken)
 • Je staat in voor de opvolging van de boekverzorging en boekbinderij (voorbereiding, registratie, evaluatie) 
 • Je beheert de lopende tijdschriftabonnementen en de e-bronnencollectie van de bibliotheek van het Universiteitsarchief
 • Je plaatst kleine bestellingen voor kantoormateriaal en cafetariabenodigdheden via de besteladministratie van KU Leuven
 • Je voert bijkomend ondersteunende taken van archiefbeheer uit, wanneer dat in de werkplanning past
Profiel
 • Je hebt bij voorkeur een bachelor in de Humane Wetenschappen of je bent gelijkwaardig door ervaring
 • Je hebt bewezen interesse voor erfgoedbeheer. Ervaring met de manipulatie van erfgoedobjecten strekt tot aanbeveling
 • Je hebt bewezen ervaring met het bibliotheeksysteem ALMA en met SAP of bent bereid hiervoor de nodige opleidingen te volgen en een SAP-accreditatie te verwerven
 • Je beschikt over inhoudelijke kennis van de geschiedenis van de Leuvense universiteit en van de stad Leuven
 • Je bent klantvriendelijk en collegiaal. Je hebt goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Engels en Frans (mondeling en schriftelijk)
 • Je bent ordelijk, nauwkeurig en punctueel
Aanbod

Wij bieden een voltijdse functie voor onbepaalde duur. Ben je onmiddellijk inzetbaar in alle opdrachten van deze functie, dan start je in graad 5. Beloftevolle kandidaten die nog niet alle opdrachten meteen kunnen opnemen, of nog een specifiek opleidingstraject moeten doorlopen, starten in graad 4.

Interesse?

Meer informatie over de selectieprocedure is te verkrijgen bij mevrouw Elke Herinckx, tel.: +32 16 19 40 36. Voor meer informatie over de functie, kan je terecht bij de heer Kjell Corens, tel. +32 16 32 46 11 Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 04/10/2022 via onze online sollicitatietoepassingKU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Solliciteer voor deze functie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *