VACATURE – Expert Informatiebeheer-archief (Stad Dendermonde, B1-B3, voltijds)

Het lokaal bestuur Dendermonde overkoepelt het stadsbestuur, het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn en het Autonoom Gemeentebedrijf. Samen met 46.000
Dendermondenaars en 1.300 collega’s bundelen we onze krachten om van Dendermonde een
bruisende stad te maken.
Het lokaal bestuur Dendermonde wil zijn klantgerichtheid maximaliseren en daarnaast het
personeel stimuleren in hun job door middel van betrokkenheid, uitdaging, creativiteit en innovatie.
We willen ons ontwikkelen tot een organisatie waar de principes van een innovatieve
arbeidsorganisatie centraal staan. Wij willen tevreden medewerkers die met veel goesting hun
taken tot een goed einde brengen. Die elkaar stimuleren en motiveren om steeds beter te doen
door zelf het stuur in handen te nemen.


Het lokaal bestuur Dendermonde is op zoek naar een expert informatiebeheer-archief en organiseert
een aanwervingsexamen voor deze voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur. Er wordt
een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van twee jaar.


Plaats in de organisatie
Het lokaal bestuur Dendermonde overkoepelt het stadsbestuur, het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn en het Autonoom Gemeentebedrijf. Samen met 46.000 Dendermondenaars en
1.300 collega’s bundelen we onze krachten om van Dendermonde een bruisende stad te maken.
Het lokaal bestuur Dendermonde wil zijn klantgerichtheid maximaliseren en daarnaast het personeel
stimuleren in hun job door middel van betrokkenheid, uitdaging, creativiteit en innovatie.
We willen ons ontwikkelen tot een organisatie waar de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie
centraal staan. Wij willen tevreden medewerkers die met veel goesting hun taken tot een goed einde
brengen. Die elkaar stimuleren en motiveren om steeds beter te doen door zelf het stuur in handen te
nemen.
Je komt terecht in het team informatiebeheer en archief. Als team zorgen jullie voor de inrichting van
een goed informatiebeheer dat diensten digitaal en efficiënt kunnen werken en dat beleidsmakers en
burgers kunnen beschikken over kwalitatieve, betrouwbare informatie.


Rol in de organisatie
Als expert informatiebeheer-archief draag je bij tot de implementatie van het analoge en digitale
archiefbeleid. Dit realiseer je door middel van verschillende deeltaken.
Een eerste belangrijk onderdeel hiervan zijn projecten die de dienstverlening aan zowel interne als
externe gebruikers optimaliseren. Deze projecten zijn gefocust op een betere digitale toegankelijkheid
en het gebruik van informatie. Je realiseert deze projecten en betrekt hierbij de nodige partners.
Daarnaast draag je binnen de organisatie in de dagelijkse werking bij tot het beheer van informatie. Je
houdt hierbij steeds rekening met de geldende wetgevingen. In elke opdracht zoek je naar
mogelijkheden om de werking van de diensten, de dienstverlening en het beheer van de informatie te
verbeteren. Daarvoor werk je richtlijnen, procedures en modellen, vormingen … uit.
Ook het opmaken van informatiebeheersplannen vormt een groot onderdeel van je takenpakket. Je hebt
hierin vooral een adviserende en ondersteunende rol. Zo bepaal jij bv. mee welke documenten dienen
bewaard of vernietigd worden, hoe documenten optimaal worden geordend en hoe we informatie
beschrijven en digitaliseren. Na opmaak van deze plannen zie je er op toe dat de gemaakte afspraken
worden nageleefd. In al je contacten met collega’s stimuleer en inspireer je om maximaal digitaal en
efficiënt te werken.
Tot slot sta je in voor het beheer van de digitale en fysieke archiefbestanden waarvoor de dienst
informatiebeheer-archief verantwoordelijk is. Daarbij zorg je voor het logistieke en het toegangsbeheer
van de depotruimtes, het duurzaam toegankelijk houden van digitale archiefbestanden, preservatie- conservatie-restauratie en het ter beschikking stellen van gearchiveerde dossiers. Ook hier organiseer
je taken zoals ordenen, beschrijven, selecteren, digitaliseren, leeszaalwerking, beantwoorden van
onderzoeksvragen … Afhankelijk van de omstandigheden voer je een aantal ervan ook zelf uit.
Voor de uitvoering van dit omvangrijke en gevarieerde takenpakket kan je rekenen op de hulp van een
collega.


De ideale kandidaat?
Als expert informatiebeheer-archief ben je klantgericht, probleemoplossend en pragmatisch. Je weet
prioriteiten te stellen in de projecten en opdrachten die aan jou zijn toegewezen, rekening houdend met
het uitgestippelde beleid en de omstandigheden op korte en lange termijn. Je bent in staat om correct
in te schatten waar en wanneer je zelfstandig de organisatie en afhandeling tot een succesvol einde
kan brengen, alsook waar en wanneer je collega’s met meer expertise en specialiteit betrekt. Kennis
van informatiebeheer is een troef. Bereidheid en intrinsieke motivatie om je bij te scholen is minstens
evenwaardig.
Je komt terecht in een klein team waar veerkracht en wendbaarheid dagelijkse kost zijn. Daarbij ben je
flexibel en heb je geen probleem om tijdelijke aanpassingen aan jouw takenpakket door te voeren.
Je bent een echte doener en hebt een hands-on-mentaliteit. Je hebt een analytisch vermogen. Daarbij
bewaak je altijd de kwaliteit en werk je resultaatgericht.


De algemene aanwervingsvoorwaarden:
▪ Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is
met de eisen van de functie. Dit toon je aan via een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is
dan drie maand bij indiensttreding. Indien blijkt uit het uittreksel dat de voorgeschreven
voorwaarden niet vervuld zijn, dan kan je geen beroep maken op het feit dat je tot het examen werd
toegelaten.
▪ Je slaagt voor de selectieprocedure.
▪ Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken).
▪ Je bent toegelaten tot het wettige verblijf in België en je hebt een algemene toegang tot de
arbeidsmarkt.


De diplomavoorwaarden:
▪ Houder zijn van een bachelor diploma , ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus
of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
▪ Indien je niet beschikt over het gevraagde diploma dien je een niveautest af te leggen. Enkel indien
je slaagt voor deze niveautest kan je deelnemen aan de selectieprocedure.


Ons aanbod:
▪ Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod.
▪ Geniet van een goede balans tussen werk en privé
▪ Een voltijdse functie in contractueel dienstverband
▪ Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (min. B1-B3: €2716,97 en max
€4578,01 bruto geïndexeerd maandsalaris)
▪ Relevante werkervaring kan meegenomen worden
▪ Je geniet van een groepsverzekering (4% van je bruto jaarloon).
▪ Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
▪ Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding van 0,25€/km
▪ Gratis hospitalisatieverzekering
▪ Maaltijdcheques van 6€ per gewerkte dag
▪ Vele kortingen en voordelen via GSD-v

Het verloop van de selectie:

 1. Preselectie (gunstig/ongunstig)
  Hierbij worden de cv’s en vragenlijsten gescreend op basis van motivatie, relevante kennis en ervaring,
  persoonlijke vaardigheden en de link (fit) met onze organisatiewaarden nl. kwaliteit, openheid,
  verbondenheid, durf en respect.
  Uit deze preselectie worden maximum de 15 hoogst gerangschikte kandidaten meegenomen in
  de verdere selectieprocedure. Het resultaat van de eventuele preselectie wordt niet mee geteld
  in de totale puntenscore.
 2. Eventuele niveautest (gunstig/ongunstig)
  De kandidaten die niet beschikken over het gevraagd diploma dienen voorafgaand aan de selectieprocedure een niveautest af te leggen. Enkel indien de kandidaat slaagt voor deze niveautest
  kan deze worden toegelaten aan de selectieprocedure.
 3. Een persoonlijkheidsvragenlijst
  Een op de functie en werkomgeving gerichte persoonlijkheidsvragenlijst waarvan de resultaten gelden
  als informatie bij de mondelinge proef
 4. Een gevalstudie (op 40 punten)
  De gevalstudie peilt naar functierelevante kennis, ervaring en/of competenties. De kandidaat wordt
  geconfronteerd met één of meerdere probleemsituatie(s) die zich tijdens de latere uitoefening van de
  functie kan/kunnen voordoen. De totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst,
  waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken, om deze aan de hand van een verslag weer
  te geven.
 5. Een mondeling gedeelte (op 60 punten)
  Bij het mondeling gedeelte gebeurt er een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de
  kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse
  voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd. Dit kan onder meer
  worden gemeten via het geven van een presentatie van één of meer cases uit de gevalstudie.
  Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elke selectietechniek die
  resulteert in een beoordeling op punten minstens vijftig procent behalen en minstens zestig
  procent op het geheel van het examen.

Interesse?
Solliciteer online via www.dendermonde.be – vacatures – expert
informatiebeheer-archief tot en met 8 juni 2022 door jouw cv, ingevulde
vragenlijst en een kopie van jouw diploma te bezorgen.

Belangrijke data:
We contacteren je met het resultaat van de preselectie vanaf 14 juni 2022
Je ontvangt de gevalstudie als een thuisopdracht op zaterdag 18 juni 2022.
Samen met de gevalstudie ontvang je een persoonlijkheidsvragenlijst.
Deze vul je ten laatste tegen vrijdag 24 juni 2022 in.
De toelichting van je opdracht staat gepland op maandag 27 juni 2022.
Het mondeling gedeelte sluit hier meteen op aan.

Nog vragen?
Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Cindy Ysewijn via
vacatures@dendermonde.be of via 052-26 27 15. Voor meer inlichtingen over de inhoud van de
functie, kan je contact opnemen met Véronique Bonkoffsky via
veronique.bonkoffsky@dendermonde.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *