VACATURE – Digitale Informatiebeheerder (Stad Dendermonde, A1a-A2a, voltijds, contract onbepaalde duur)

Het lokaal bestuur Dendermonde overkoepelt het stadsbestuur, het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn en het Autonoom Gemeentebedrijf. Samen met 46.000
Dendermondenaars en 1.300 collega’s bundelen we onze krachten om van Dendermonde een
bruisende stad te maken.
Het lokaal bestuur Dendermonde wil zijn klantgerichtheid maximaliseren en daarnaast het
personeel stimuleren in hun job door middel van betrokkenheid, uitdaging, creativiteit en innovatie.
We willen ons ontwikkelen tot een organisatie waar de principes van een innovatieve
arbeidsorganisatie centraal staan. Wij willen tevreden medewerkers die met veel goesting hun
taken tot een goed einde brengen. Die elkaar stimuleren en motiveren om steeds beter te doen
door zelf het stuur in handen te nemen.


Het lokaal bestuur Dendermonde is op zoek naar een digitale informatiebeheerder en organiseert een
aanwervingsexamen voor deze voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur. Er wordt een
wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van twee jaar.


Plaats in de organisatie

Het team informatiebeheer en archief zorgt dat informatie optimaal kan ingezet worden om de interne
bedrijfsvoering zo digitaal en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Om zo een betere dienstverlening
aan de burgers aan te bieden en ervoor te zorgen dat beleidsmakers over betrouwbare informatie
beschikken om beslissingen te nemen. Het team zorgt voor duurzame bewaring, zowel papieren als
digitaal archief, om zo informatie snel terug te vinden en te raadplegen door zowel interne als externe
klanten.


Rol in de organisatie
Als digitale informatiebeheerder neem je projecten rond digitaal informatiebeheer en digitalisering op.
Je gaat langs bij verschillende klanten en luistert naar hun informatiebehoeften. Deze vertaal je naar
praktische en kwaliteitsvolle oplossingen. Dit voor zowel de interne klant als voor de burger, geënt op
de praktijk van een goed informatiebeheer. Deze contactmomenten gebruik je om iedereen binnen de
organisatie te stimuleren om meer digitaal en efficiënt te werken. Onder jouw begeleiding
implementeer je deze oplossingen en bied je een correcte opvolging.
Je bouwt een sterke technologische expertise op rond informatiesystemen en tools en het beheren
ervan. Deze expertise verruim je volgens de noden van de klant en het informatiebeheer. Vanuit deze
expertise bouw je mee aan principes, richtlijnen, standaarden, procedures, werkinstructies … voor het
beheer van zowel gestructureerde als niet-gestructureerde informatie en data op de werkvloer en in
een digitaal depot.
Bij analyses, oplossingen en standpunten houd je rekening met bredere contexten en invalshoeken,
ook buiten het eigen werkdomein. Je ziet grotere structuren en minder voor de hand liggende
verbanden waardoor je kan anticiperen. Waar en wanneer nodig zoom je in naar het vereiste
detailniveau en de dagelijkse praktijk om vervolgens terug te keren naar de hoofdlijn en het grotere
geheel. Je levert input en draagt bij tot het uitzetten van de strategische doelstellingen rond het
beheer van informatie op organisatieniveau.
Je onderscheidt makkelijk hoofd- en bijzaak bij inhoudelijke analyses op de werkvloer maar ook bij de
planning van je eigen taken. Zo loods je jezelf handig door de hoeveelheid materie en taken. Het
bewaken van voortgang is een van je vele competenties. Hierbij verlies je de kwaliteit van het werk
niet uit het oog.

De ideale kandidaat
Als digitale informatiebeheerder werk je zelfstandig en plan je zelf jouw taken en voer je deze verder
uit. Je komt terecht in een klein team waar veerkracht en wendbaarheid dagelijkse kost zijn. Daarbij
ben je flexibel en heb je geen probleem om tijdelijke aanpassingen aan jouw takenpakket door te
voeren. Je bent een echte doener en hebt een hands-on-mentaliteit. We verwachten dat je trends
opvolgt op het vlak van kennis- en informatiebeheer, documentenbeheer en IT en informatiesystemen.
Je hebt een analytisch vermogen en kan conceptueel en abstract denken. Daarbij bewaak je altijd de
kwaliteit en werk je resultaatgericht.


De algemene aanwervingsvoorwaarden:
▪ Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is
met de eisen van de functie. Dit toon je aan via een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is
dan drie maand bij indiensttreding. Indien blijkt uit het uittreksel dat de voorgeschreven
voorwaarden niet vervuld zijn, dan kan je geen beroep maken op het feit dat je tot het examen werd
toegelaten.
▪ Je bent medisch geschikt voor het uitoefenen van de functie, dit blijkt uit een medisch onderzoek
bij indiensttreding.
▪ Je slaagt voor de selectieprocedure.
▪ Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken).
▪ Je bent toegelaten tot het wettige verblijf in België en je hebt een algemene toegang tot de
arbeidsmarkt.


De diplomavoorwaarden:
▪ Houder zijn van een master diploma ofwel een diploma van twee cycli.
▪ Indien je niet beschikt over het gevraagde diploma zal je een niveautest dienen af te leggen.
Enkel indien je slaagt voor deze niveautest zal je kunnen deelnemen aan de selectieprocedure.


Specifieke voorwaarde:
▪ Relevante kennis en ervaring met informatie-en documentmanagement en het implementeren
van informatiesystemen is een pluspunt.


Ons aanbod:
▪ Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod.
▪ Geniet van een goede balans tussen werk en privé
▪ Een voltijdse functie in contractueel dienstverband
▪ Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal A1a- A2a (min. €3431,54 en max. €5685,21
bruto geïndexeerd maandsalaris)
▪ Relevante werkervaring kan meegenomen worden
▪ Je geniet van een groepsverzekering (4% van je bruto jaarloon).
▪ Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
▪ Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding van 0,25€/km
▪ Gratis hospitalisatieverzekering
▪ Maaltijdcheques van 6€ per gewerkte dag
▪ Vele voordelen en kortingen via de GSDv


Het verloop van de selectie:

 1. Preselectie (gunstig/ongunstig)
  Hierbij worden de CV’s en ingevulde vragenlijsten gescreend op basis van relevante kennis en
  ervaring, motivatie, leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie, persoonlijke vaardigheden en
  de link (fit) met onze organisatiewaarden

Uit deze preselectie zullen maximum de 15 hoogst gerangschikte kandidaten meegenomen
worden in de verdere selectieprocedure.
Het resultaat van de eventuele preselectie zal niet mee worden geteld in de totale puntenscore.

 1. Eventuele niveautest (gunstig/ongunstig)
  De kandidaten die niet beschikken over het gevraagde diploma dienen voorafgaand aan de
  selectieprocedure een niveautest af te leggen. Enkel indien de kandidaat slaagt voor deze niveautest
  kan deze worden toegelaten tot de selectieprocedure.
 2. Een verkennend gesprek (30 punten)
  Hierbij gaan we dieper in op CV, motivatie, competenties en de kernwaarden van de organisatie.
 3. Een assessment (gunstig/ongunstig)
  Tijdens een assessment center wordt de kandidaat beoordeeld door twee verschillende assessoren die
  daarvoor een geïntegreerde set van technieken gebruiken. Dit capacitair onderzoek op niveau van de
  functie beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. Er wordt een
  uitspraak gedaan naar de geschiktheid van de kandidaat.
 4. Een gevalsstudie gevolgd door een mondelinge proef (70 punten)
  De gevalstudie peilt naar functierelevante kennis, ervaring en/of competenties. De kandidaat wordt
  geconfronteerd met één of meerdere probleemsituatie(s) die zich tijdens de latere uitoefening van de
  functie kan/kunnen voordoen. De totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst,
  waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken, om deze aan de hand van een verslag weer
  te geven.
  Bij het mondeling gedeelte gebeurt er een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de
  kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse
  voor het werkterrein.
  Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elke selectietechniek die
  resulteert in een beoordeling op punten minstens vijftig procent behalen en minstens zestig
  procent op het geheel van het examen.

Interesse?
Solliciteer online via www.dendermonde.be – vacatures – digitale
informatiebeheerder tot en met 8 juni 2022 door jouw cv, ingevulde
vragenlijst en een kopie van je diploma te bezorgen.

Belangrijke data:
We contacteren jou met het resultaat van de preselectie vanaf 14 juni 2022
Het verkennend mondeling gaat door op 20 juni 2022
Het assessment gaat door in de 22 of 23 juni 2022
De case en mondelinge proef gaan door op 30 juni of 1 juli 2022

Nog vragen?
Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Cindy Ysewijn via
vacatures@dendermonde.be of via 052-26 27 15. Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie,
kan je contact opnemen met Véronique Bonkoffsky via veronique.bonkoffsky@dendermonde.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *