VACATURE – Verantwoordelijke Digitale Archivering (Universiteitsarchief KU Leuven, Master, onbepaalde duur, ATP-2021-172)

Het Universiteitsarchief is verantwoordelijk voor het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van de archieven van de Leuvense universiteit en van de andere archieven in zijn collecties.

Website van de eenheid

Functie

Als archivaris en lid van de staf ben je verantwoordelijk voor de cluster Digitaal Archief en Hedendaags documentbeheer binnen het Universiteitsarchief. Je werkt actief mee aan de realisatie van het meerjarig beleidsplan van het Universiteitsarchief, dat via de overkoepelende Dienst Academisch en Historisch Patrimonium een onderdeel is van de Diensten Rectoraat.
Als verantwoordelijke van de cluster Digitaal archief en Hedendaags documentbeheer ontwikkel je een beleid voor de creatie en het beheer van hedendaagse analoge en digitale documenten, met inbegrip van oordeelkundige selectie, vernietiging en archivering. Je implementeert dit beleid bij de diensten en faculteiten van de KU Leuven en van de ingekantelde leden van de Associatie KU Leuven. Je ontwerpt en beheert daarvoor procedures en workflows. Binnen jouw cluster stuur je een medewerker aan die de implementatie van het beleid en de uitvoering van overdrachten bij de archiefvormers ondersteunt.
Je beheert het digitale depot en de ontsluitingssystemen binnen LIAS. In overleg met LIBIS bepaal je de processen voor ingest van digitale objecten in het digitale depot Teneo. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle invoer en publicatie van de beschrijvende metadata in de databanken scopeArchiv, ODIS en ALMA.
Je breidt als verantwoordelijke je expertise inzake hedendaags documentbeheer en digitale archivering voortdurend verder uit en bent actief aanwezig op fora en in samenwerkingsverbanden buiten de organisatie. Je bent binnen de organisatie actief aanwezig in brede netwerken van stakeholders, met systeembeheerders en experten van diensten zoals LIBIS en ICTS, met archiefvormers en met archiefbeheerders. Je verwerft een sterke inhoudelijke kennis over hun actuele functioneren, hun geschiedenis en hun archieven. 
Als archivaris ben je samen met de andere archivarissen inzetbaar voor het beheer van de volledige collectie en voor het aansturen en uitvoeren van de basisprocessen verwerving, behoud en beheer, en ontsluiting. Je plant en beheert de uitvoering van de digitaliseringsprojecten van het Universiteitsarchief. Afhankelijk van je kennis en affiniteit neem je zoals elke archivaris een deel van de bestaande collectie op inhoudelijk vlak onder je hoede.

Profiel
  • Je hebt een master diploma en vult dit bij voorkeur aan met een Master na master Archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer of je bent gelijkwaardig door ervaring
  • Je hebt een brede en aantoonbare interesse in erfgoed en archivistiek 
  • Expertise betreffende de juridische aspecten van hedendaags documentbeheer en digitale archivering alsook ervaring als archivaris strekt tot aanbeveling
  • Je bent een logische denker die processen kan formuleren en je hebt zin voor beleidsvoorbereidend werk
  • Je bent in staat om een netwerk (verder) uit te bouwen en te onderhouden binnen het relevante vakgebied van de functie. Je kan hierin een vertegenwoordigende rol opnemen.
  • Je bent in staat om een visie neer te zetten en deze actief te vertalen in doelgerichte processen die passen binnen het werkkader van de functie. Je kan anderen hierin engageren en motiveren
  • Je bent ondernemend en resultaatgericht
  • Je hebt verantwoordelijkheidszin en stelt je collegiaal op
  • Je bent een goede communicator die beschikt over diplomatische gaven
Aanbod

Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur.  De functie is gekoppeld aan een salaris in graad 6 of 7 afhankelijk van je ervaring en competenties. Graad  8 is uitzonderlijk weggelegd voor kandidaten die reeds van de start, omwille van doorgedreven kennis en ervaring, extra verantwoordelijkheden kunnen opnemen.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Elke Herinckx, tel.: +32 16 19 40 36  of dhr. Marc Nelissen, tel: +32 16 32 46 32.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 08/04/2021 via onze online sollicitatietoepassingKU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *