VACATURE – Archivaris-informatiebeheerder bij de Griffie (Provincie Oost-Vlaanderen, Master, A1a-A1b-A2a, onbepaalde duur)

Over ons
Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .
Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.
Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.
Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.
Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.
Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie
De archivaris-informatiebeheerder is verantwoordelijk voor het archief- en informatiebeheer volgens het beleidsplan en in lijn met de decretale en federale verplichtingen.
Je geeft leiding aan een klein team medewerkers en adviseert beleid en administratie op het vlak van archief- en informatiebeheer.
Je adviseert de diensten zodat de documenten op een goede, geordende en in toegankelijke staat worden beheerd, zowel op papier als digitaal.
Je stuurt de uitvoering aan van, houdt toezicht op en communiceert over de archieftaken (acquisitie, selectie, vernietiging en bewaring, ontsluiting en valorisatie), voor zowel digitaal als papieren archief.
Je bent een sleutelfiguur in de verhuisvoorbereiding van het papieren archief naar de Leopoldskazerne, afkomstig van zowel het archiefgebouw als de diensten.
De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Je profiel
Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:
via aanwerving
via bevordering
via interne mobiliteit.

Ons aanbod
Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.
Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.
Je wordt aangeworven in de graad van organisatiemedewerker (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a -A1b – A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3 170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.
Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.
Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.
De provincie biedt haar werknemers:

een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
maaltijdcheques van 8 EUR
gratis hospitalisatieverzekering
gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
flexibele werktijden
mogelijkheid tot telewerken
een degelijke verlofregeling
kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
vorming, training en opleiding
evenementen voor het personeel
korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure
Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test – thuisopdracht:
 • je ontvangt de opgave op vrijdag 7 mei 2021, 9.00 uur
 • je dient je eindresultaat in, uiterlijk op dinsdag 11 mei 2021, 9.00 uur.
 1. een assessment center – indien je geslaagd bent voor het eerste deel, de praktijkgerichte schriftelijke test, word je
  uitgenodigd voor deze test – deze vindt plaats tussen dinsdag 25 mei 2021 en vrijdag 28 mei 2021
 2. een mondelinge test – indien je de 2 voorgaande testen met gunstig gevolg afgelegd hebt, word je uitgenodigd voor
  deze test – woensdag 9 juni 2021.
  Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.
  Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.
  Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren
Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegendinsdag 20 april 2021.
Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:
Nederlandstalig CV
master in de geschiedenis OF
algemeen masterdiploma aangevuld met een master na master Archivistiek – Erfgoedbeheer en hedendaags
documentbeheer(raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage)
motivatiebrief (vrijblijvend).
Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).
Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden op vrijdag 30 april 2021 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.
We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten
Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C, dienst Werving en Personeelsbeheer;
via telefoonnummer: 09 267 74 57
of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be
Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Steven Ghysens, provinciegriffier;
via telefoonnummer: 09 267 80 20
via GSMnummer: 0471 99 02 82
of e-mailadres: steven.ghysens@oost-vlaanderen.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *