VACATURE – Expert Archivaris (KADOC; ref. ATP-2020-533)

KADOC – Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven – is het centrum dat zich toelegt op de veilige bewaring, het optimale beheer, de dynamische ontsluiting en het wetenschappelijk onderzoek van het historische erfgoed dat het resultaat is van de wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving. Als door de Vlaamse overheid erkend cultureel archief ontplooit het vanuit zijn rijke en diverse collecties een dynamische cultureel-erfgoedwerking zowel binnen de erfgoedsector, de samenleving, als de wetenschappelijke wereld in Vlaanderen en het buitenland.Website van de eenheid

Functie

KADOC zoekt een expert archivaris voor een tewerkstelling van onbepaalde duur.  

 • Binnen de afdeling Behoud en Beheer draag je samen met een team zorg voor het hart van onze werking: onze collecties. Je staat in voor de registratie, wetenschappelijke selectie, beschrijving en materiële behandeling van archiefbestanden en bijhorende audiovisuele en gepubliceerde gehelen. Je bent verantwoordelijk voor de ontsluiting en selectie van soms omvangrijke archiefgehelen, analoog en/of digitaal van aard en met een complexe structuur. Je kan hierbij gebruik maken van ons geautomatiseerde archiefbeschrijvingssysteem scopeArchiv.
 • Je bent betrokken bij de vormgeving en de uitvoering van projecten op het vlak van onder meer ontsluiting,digitalisering, valorisatie, herbestemming en waardering van analoge en digitale archieven, en neemt hierbij een trekkersrol op.
 • Je onderhoudt contacten met de erfgoedgemeenschappen/archiefvormers van KADOC, je onderhandelt met hen over erfgoedoverdrachten en je ondersteunt hen in het beheer van hun papieren en digitaal archief.
 • Je informeert proactief en via diverse kanalen (mondeling en schriftelijk) een ruim publiek van onderzoekers en geïnteresseerden over de onderzoeksmogelijkheden in de KADOC-collecties.
 • Je rapporteert over je taken aan het afdelingshoofd Behoud en Beheer, maar communiceert ook vlot naar collega’s en andere afdelingen van KADOC
Profiel
 • Je beschikt bij voorkeur over een masterdiploma en dit bij voorkeur in Geschiedenis of bent gelijkwaardig door ervaring. Een diploma master-na-master Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer strekt tot aanbeveling.
 • Je beschikt over theoretische kennis en praktische ervaring inzake alle aspecten van het archiefbeheer (verwerving, selectie,ordenen en beschrijven, duurzame bewaring, ter beschikking stelling van analoog en digitaal archief). 
 • Je bent vertrouwd met en sterk geïnteresseerd in het werkdomein van KADOC, met name de wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving.
 • Je beschikt over enige onderzoekservaring en volgt het historisch onderzoek op de voet.
 • Je beschikt over sterke communicatieve en redactionele vaardigheden in het Nederlands en Engels bij jouw contacten met diverse doelgroepen.
 • Je werkt op een gedreven manier, zelfstandig zowel als in team. Je kan collega’s motiveren en aansturen. 
 • Je werkt proactief en resultaatgericht. 
 • Je bent gepassioneerd door erfgoed in het algemeen en door archief in het bijzonder. Je volgt de ontwikkelingen in de Vlaamse en internationale erfgoedwereld van dichtbij. Je bent bereid je permanent bij te scholen in jouw vakdomein.
Aanbod

We bieden je een tewerkstelling als expert archivaris met een contract van onbepaalde duur. De functie is gekoppeld aan een salaris in graad 6 of 7,afhankelijk van je ervaring en competenties. Graad 8 is uitzonderlijk weggelegd voor kandidaten die reeds van de start, omwille van doorgedreven kennis en ervaring, extra verantwoordelijkheden kunnen opnemen.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij dr. Godfried Kwanten, tel.: +32 16 32 35 00 en mevrouw Elke Herinckx, tel.: +32 16 19 40 36.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 02/10/2020 via onze online sollicitatietoepassingKU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

SOLLICITATIEPROCEDURE

Solliciteren

 • Solliciteren doe je online. Als je voor de eerste keer solliciteert, moet je je registreren. Je krijgt dan via e-mail een gebruikersnaam en paswoord. Bewaar deze e-mail goed, want met je gebruikersnaam en paswoord kan je later je sollicitantendossier beheren, voor een andere functie solliciteren of je dossier vervolledigen wanneer je een contract aangeboden krijgt.
 • Bij het online solliciteren vragen wij je een motivatiebrief en cv toe te voegen in pdf. Je zorgt er best voor dat je deze documenten bij de hand hebt om je sollicitatie vlot te kunnen afwerken. In je motivatiebrief beschrijf je waarom de functie jou op het lijf geschreven is. Je mag ook een publicatielijst, foto en/of andere bijlagen toevoegen, maar dit is niet verplicht.
 • Ervaar je problemen bij het online solliciteren, kan je mailen naar solliciteren@kuleuven.be.
 • Solliciteren voor een functie kan tot en met de datum vermeld in het vacaturebericht.

Selectieprocedure

 • Na het verlopen van de reactietermijn start de eigenlijke selectie. Tijdens de preselectie kijken we in welke mate de kennis, ervaring en professionele achtergrond die je op je cv vermeld hebt overeenkomt met wat we zoeken.
 • Zijn we overtuigd van jouw profiel, dan word je uitgenodigd voor een gesprek met o.a. de selectieadviseur en het diensthoofd. Dit gesprek kan voorafgegaan of gevolgd worden door psychotechnische testen (Cebir) en/of een schriftelijke proef. Bij een tweede (en eventueel derde) selectiegesprek is meestal een meer uitgebreide selectiecommissie aanwezig. Voor functies waarbij leidinggevende vaardigheden noodzakelijk zijn en/of een belangrijke persoonlijkheidscomponent aanwezig is, vindt in de eindfase van de selectie een uitgebreid assessment plaats.
 • Op de psychotechnische testen of een assessment kan je je niet voorbereiden. Op een selectiegesprek wel. Zicht hebben op de vaardigheden en kwaliteiten die gevraagd worden voor de functie is een belangrijk onderdeel van je voorbereiding op een selectiegesprek. Probeer voorbeelden uit je (professionele) ervaring te zoeken die die vaardigheden en kwaliteiten aantonen. Het selectiegesprek is tweerichtingsverkeer, heb je vragen over de functie of het team waarin je zou terecht komen, stel die dan gerust.
 • Komt jouw kandidatuur niet in aanmerking voor de functie waarvoor je solliciteerde, dan krijg je hiervan bericht via mail. Dit kan tijdens de looptijd van de selectieprocedure zijn, maar kan ook na het afronden van de volledige selectieprocedure zijn. Je kan in elk geval steeds contact opnemen met de Personeelsdienst voor feedback.
 • De duur van de selectieprocedure is afhankelijk van de beschikbaarheid van de kandidaten en de selectiecommissie. We streven ernaar de volledige selectieprocedure zo snel en efficiënt mogelijk af te handelen.
 • Uiteraard worden je gegevens strikt vertrouwelijk behandeld. Je hebt steeds de mogelijkheid om tussentijds je resultaten te bespreken met de selectieadviseur.
 • Personen met een functiebeperking kunnen aan de personeelsdienst vragen de selectieprocedure aan te passen aan hun specifieke beperking.

IK BEN AANGEWORVEN, WAT NU?

 • Bleek uit de selectieprocedure dat jouw verwachtingen over de functie in lijn liggen met wat we jou kunnen bieden? En dat jij over de motivatie, gedrevenheid en vaardigheden beschikt die wij zoeken? Dan bespreekt de selectieadviseur samen met jou de arbeidsvoorwaarden en een mogelijke startdatum.
 • Vervolgens draagt de selectieadviseur jouw dossier over aan jouw aanspreekpunt als nieuwe medewerker van de KU Leuven: de HR-adviseur. De HR-adviseur zal je via e-mail heel wat nuttige informatie bezorgen en zal je arbeidsovereenkomst naar je thuisadres versturen. Toch geen e-mail ontvangen? Controleer zeker ook je spam-mailbox!
 • Je ontvangt ook een tweede e-mail met een link om je personeelsaccount te activeren. Met deze account heb je toegang tot het intranet van de Personeelsdienst, waar je meer kan lezen over de HR-omkadering die we jou als medewerker van KU Leuven bieden.
 • Enkele dagen voor je start aan KU Leuven neem je best ook even contact op met je toekomstig diensthoofd om praktische afspraken te maken over je eerste werkdag.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Verloning

KU Leuven verloont op basis van graden, opgesplitst in barema’s. De graad van een vacature is afhankelijk van de functie-inhoud en vind je terug in het vacaturebericht. Je kwalificaties, competenties en werkervaring bepalen in welk barema je verloond wordt.

Eindejaarstoelage

De eindejaarstoelage is een percentage tussen 53% en 70% (afhankelijk van je barema) van het bruto maandloon van de maand november. De referteperiode waarop de eindejaarstoelage wordt berekend, is de tewerkstelling in de periode januari – september van dat kalenderjaar. Deze toelage is onderworpen aan de afhoudingen voor de sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing.
 

Vakantiegeld

Het vakantiegeld bedraagt 92% van de brutomaandwedde van de maand juni. De referteperiode waarop het vakantiegeld wordt berekend, is de tewerkstelling tijdens het vorige kalenderjaar.
 

Verlof- en feestdagen

Je kan genieten van een uitzonderlijke verlofregeling, bovenop de wettelijke verlof- en feestdagen.

 • Wettelijk verlof wordt opgebouwd op basis van je tewerkstelling van het vorig kalenderjaar:
  • 20 dagen als je het vorige kalenderjaar voltijds werkte onder het privévakantiestelsel.
 • De andere verlofdagen (bijkomende en recuperatiedagen) worden bepaald op basis van de tewerkstelling in het lopende kalenderjaar, waarbij duur van de overeenkomst en het tewerkstellingspercentage bepalend zijn:
  • 5 extra feestdagen bovenop de 10 wettelijke feestdagen;
  • een collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar;
  • minstens 3 bijkomende vakantiedagen bij een voltijdse tewerkstelling gedurende het volledige kalenderjaar. Per schijf van vijf jaar interne of tien jaar externe anciënniteit komt er 1 dag bij en dit met een maximum van 8 bijkomende verlofdagen in totaal;
  • 11,5 recuperatiedagen als compensatie voor de 40-uren week bij een voltijdse tewerkstelling gedurende het volledige kalenderjaar;
  • een regeling van kort verzuim en sociaal verlof die op verschillende vlakken ruimer is dan de wettelijke regeling.

Voor deeltijds tewerkgestelde personeelsleden worden deze verlofdagen aangepast aan hun percentage van tewerkstelling.
 

Ziekte en verzekeringen

 • Jij en je gezinsleden genieten een voordeeltarief in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven voor ambulante verzorging: de remgelden voor de meeste ambulante consultaties worden terugbetaald.
 • Je krijgt een gratis hospitalisatieverzekering en ook je gezinsleden kunnen gratis aansluiten. Voorwaarde is dat je een arbeidsovereenkomst hebt voor een periode van minstens 3 maanden met een tewerkstelling van minstens 20%.
 • Bovendien krijg je een groepsverzekering die na 1 jaar dienst retroactief in werking treedt. KU Leuven betaalt maandelijks voor jou een percentage van je brutoloon aan deze groepsverzekering. Zelf hoef je niet bij te dragen.
 • Deze groepsverzekering geeft je, naast een aanvullend pensioen, ook een overlijdensdekking. 
 • Daarenboven voorziet deze groepsverzekering in een gewaarborgd belastbaar loon. Bij ziekte ontvang je een bijdrage van KU Leuven bovenop de uitkering van de mutualiteit, zodat je het normaal belastbaar loon behoudt, zolang je deze dagen bestaanszekerheid hebt. Per dienstjaar bouw je 21 werkdagen aan bestaanszekerheid op. Bij indiensttreding start je met een beginsaldo van 63 werkdagen. Wanneer deze dagen uitgeput zijn, ontvang je (na goedkeuring van je dossier door de verzekeringnemer) een gewaarborgd belastbaar loon van 67% van de wedde, tussenkomst ziekenfonds inbegrepen.
 • KU Leuven voorziet ook in een overlijdensvergoeding wanneer je als personeelslid overlijdt.
   

Werk en privé

 • KU Leuven heeft verschillende kinderdagverblijven voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar.
 • In de schoolvakanties wordt buitenschoolse opvang georganiseerd.
 • Bij het plots ziek vallen van je kind, kan je voor opvang beroep doen op de Universitaire Kinderdagverblijven.
   

Mobiliteit

 • Je kan gratis of tegen gunsttarief pendelen met het openbaar vervoer.
 • KU Leuven stelt (elektrische) fietsen ter beschikking voor het woon-werkverkeer.
   

Andere voordelen

 • Je ontvangt ook ecocheques.
 • Je krijgt korting in tal van handelszaken zowel binnen als buiten Leuven.
 • Je kan aan studententarief eten in onze Alma restaurants.
 • Je geniet van een voordeeltarief voor toegang tot onze sport- en cultuurfaciliteiten.

LOOPBAANMOGELIJKHEDEN

We stimuleren onze medewerkers om hun loopbaan in handen te nemen zodat ze kunnen groeien binnen hun huidige functie of in een nieuwe functie. Binnen KU Leuven vind je een brede waaier aan functies om verticaal of horizontaal in te groeien, afhankelijk van je interesse, profiel en competenties.

Hierbij ondersteunen we je graag met individuele loopbaanbegeleiding in het KU Leuven Career Center en met een waaier aan opleidingsmogelijkheden. Naast de functiespecifieke opleidingen kan je tal van andere opleidingen volgen die bijdragen tot je professionele en persoonlijke ontwikkeling: opleidingen informatica, taalopleidingen en opleidingen in persoonlijke, interactieve en leidinggevende vaardigheden.

KU Leuven heeft bovendien oog voor de omkadering van andere levensdomeinen. Met de initiatieven rond Life@Work wil KU Leuven haar medewerkers ondersteunen bij het vinden en behouden van een goed evenwicht tussen werk en privé.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *