VACATURE – Tijdelijke projectmedewerker digitalisering Texture (4/5VTE, B1-B3)

Functiegegevens
Functiebenaming: Projectmedewerker digitalisering Texture
Directie: Cluster Cultuur, Sport, Leren en Beleven
Team: Musea en Erfgoed
Loonschaal: B1-B3 (4/5)
Rapporteert aan: Clusterverantwoordelijke en teamverantwoordelijke musea


Doel van de functie
De documentaire collectie van Texture bevat heel wat unieke archiefstukken over het regionale vlas- en
textielverleden. Die unieke archiefstukken vertonen een sterke samenhang met de objectencollecties en bieden extra kleur, context en duiding.
Met een grondig inventarisatieproject willen we dit ondersteunend archief- en documentatiemateriaal
registreren, opschonen, verpakken, digitaliseren en ontsluiten als kwaliteitsvolle digitale data om het gebruik, hergebruik en de uitwisseling te bevorderen.


Verantwoordelijkheden
• Je coördineert de digitale ontsluiting van de documentaire collectie van Texture en het voormalig
Vlasmuseum.
o Je ontwerpt een plan van aanpak en ziet toe op de uitvoering van de werkprocessen.
• Je staat in voor de registratie in Adlib en de duurzame opslag van de data.
• Je organiseert de praktische uitwerking van de digitalisering (scanning, fotografie) met aandacht voor
linked open data.
• Je formuleert adviezen over de conservatie van papier.
• Je ziet toe op de optimale inzet van middelen (oa budgetbeheer, personeelsinzet).
• Je rapporteert naar de verschillende betrokkenen en zorgt voor voldoende interne kennisoverdracht
(stuurgroepen, subsidiënt).
• Je helpt nadenken waar we de collectie kunnen inzetten voor de publiekswerking en
onderzoeksprojecten van Texture.
.
Kenniscompetenties
• Je hebt kennis van collectieregistratie, digitale ontsluiting en bewaring.
• Je hebt kennis van de conservatie van papier.
• Je hebt voldoende kennis over de betekenis van vlas en textiel voor de regio of je bent bereid je in te
werken.
• Je kan je eigen werk organiseren: je kan voor jezelf een realistische planning opstellen en die stap voor
stap accuraat en kwaliteitsgericht uitvoeren.
• Je hebt een hands on mentaliteit en je steekt graag zelf de handen uit de mouwen.
• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken: inschatten wanneer je hulp inschakelt, aansturen
team van jobstudenten (zomer 2020) en vrijwilligers (doorlopend).
• Je bent flexibel en creatief: je ziet en signaleert kansen, opportuniteiten en problemen. Je formuleert
praktische en haalbare oplossingen, bedenkt alternatieven en overweegt voor- en nadelen.
• Enige ervaring met archiefbeheer is een meerwaarde.


Toelatingsvoorwaarden
• Werving :
o Een bachelor diploma, bij voorkeur in de geschiedenis of kunstgeschiedenis
o Een graduaatsdiploma behaald voor 2005 bij voorkeur in de geschiedenis of kunstgeschiedenis
o Geen bachelor diploma noch een graduaatsdiploma behaald voor 2005 maar minimum 1 jaar
aantoonbare relevante beroepservaring in een gelijkaardige functie en slagen voor een
capaciteitstest.
▪ De capaciteitstest heeft als doel een beeld te geven van het denk- en werkniveau van
een (toekomstig) medewerker. Het meet niet alleen het aangeboren deel, maar ook de
intelligentie die verworven is door kennis ervaring en vaardigheden.
Projectmedewerker digitalisering Texture (B1-B3) – maart 2020
Generieke competenties – stad Kortrijk
• Klantgerichtheid
o Je onderneemt structurele acties om de publieksgerichte werking- en dienstverlening van KORTRIJK
(proactief/structureel) te optimaliseren.
▪ Je zet in op systemen om een kwaliteitsvolle en slimme, snelle aanpak te garanderen
▪ Je stimuleert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te
stellen en te verbeteren.
▪ Je speelt in op maatschappelijke evoluties en noden en stuurt dienstverlening bij
▪ Je hebt aandacht voor de binnenstad en deelgemeenten in het versterken van
publieksgerichte werking vanuit de Stad
• Samenwerking
o Je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen verschillende groepen
▪ Je werkt met anderen aan een gezamenlijk resultaat, ook buiten het team.
▪ Je creëert en benut gepaste communicatiekanalen en stimuleert overleg.
▪ Je werkt actief aan een goede vertrouwensband met andere teams of diensten,
werkgroepen, projectgroepen, organisaties, …
▪ Je gaat in overleg met burgers, wijkcomités en bouwt samen zaken op voor en met de
stad
• Integriteit
o Je toont je betrokken bij de organisatie, draagt de doelstellingen en waarden ervan actief uit en
stimuleert betrokkenheid.
▪ Je stelt je loyaal en integer op ten aanzien van de organisatie en handelt overeenkomstig
de doelstellingen en waarden van de organisatie, dienst en/of team.
▪ Je zet degelijke trajecten met medewerkers en leidinggevenden op om onze
dienstverlening zo continue aan te passen.
• Kostenbewustzijn
o Je zoekt continue naar nieuwe methodes en procedures, die maximaal rendement opleveren.
▪ Je richt het denken en handelen op optimale benutting van tijd, geld en middelen
▪ Je zoekt in het eigen werk naar mogelijkheden om kosten te besparen.
▪ Je gaat proactief op zoek naar subsidies, inkomsten zowel projectmatig als structureel
• Veranderingsgericht
o Je denkt mee aan de verbetering van de manier van werken/denken en stimuleert hierin anderen
▪ Je detecteert toekomstige uitdagingen en wat ze voor de eigen werking kunnen
betekenen
▪ Je stimuleert andere om kritisch te kijken naar de huidige werking en om voorstellen tot
verbetering te formuleren
▪ Je staat voor een wendbare organisatie en ondersteunt je team hierin

Functie-gebonden competenties
• Taakuitvoering en werkorganisatie
o Zelfstandig werken
o Eigen werk organiseren
• Resultaatsgerichtheid
o Objectieven behalen
• Kwaliteitsgerichtheid
o De eigen kwaliteit bewaken
o De kwaliteiten van processen bewaken
• Organisatorische vaardigheid
o Plannen en organiseren
o Beheren van projecten en processen
• Informatieverwerking
o Informatie begrijpen
o Informatie verwerken


Selectieprocedure
• Deel 1: Screening van de CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden
• Deel 2: Uitgebreide mondelinge proef
o Vraagstelling jury
o Gedragsgericht interview
Minimaal resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure:
60/100


Aanbod
• Een contract van bepaalde duur op B-niveau
• Gratis aansluiting bij GSD-V
• Maaltijdcheques van 6 euro en hospitalisatieverzekering
• Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,24 euro/km
• Een flexibel uurrooster
• Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante
ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *