VACATURE – historicus/archivaris voor het project ‘Het Provinciebestuur Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog’ (Contract bepaalde duur, CegeSoma/Rijksarchief)

CONTEXT

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën is een federale wetenschappelijke instelling die deel uitmaakt van de Federale Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 18 vestigingen van het Rijksarchief verspreid over het hele land en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma) te Brussel
Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, notarissen, invloedrijke families, enz. die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven). Zij ziet erop toe dat overheidsarchieven volgens de archivistische normen worden overgedragen.
Het beschikbaar stellen van deze archiefbescheiden aan het publiek, met bescherming van de privacy van bepaalde gegevens, behoort tot de hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt in zijn 19 studiezalen infrastructuur ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek. De rechtstreekse dienstverlening via het internet (de digitale leeszaal) is één van de prioriteiten voor de instellingen. (www.arch.be).
Het CegeSoma, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij vormt sinds 1 januari 2016 de vierde Operationele Directie van het Rijksarchief. Het CegeSoma is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht onderzoek, doet aan publiekswerking en bewaart documentatie. Het is een platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, in het bijzonder m.b.t. de twee wereldoorlogen (www.cegesoma.be).

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIE

U zal werken aan het door de provincie Limburg gefinancierde project ‘Het provinciebestuur van Limburg tijdens WO II – archiefinventaris en historisch onderzoek’. U werkt onder de begeleiding van één of meerdere leden van de wetenschappelijke staf die fungeren als projectleider. Het project moet resulteren in een geïllustreerd en geannoteerd onderzoeksverslag over de geschiedenis van het provinciebestuur van Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog en een actualisering van de archiefinventaris conform de ISAD(G)norm met illustraties.

PLAATS VAN TEWERKSTELLING

U werkt in het CegeSoma, Luchtvaartsquare 29 1070 Brussel. Hou er evenwel rekening mee dat u vaak onderzoek zal verrichten in het archief van de provincie Limburg (Hasselt).

PROFIEL

• U bent houder van een diploma van Licentiaat / Master in de Geschiedenis
• Een diploma en/of relevante ervaring in de archivistiek strekt tot aanbeveling,
• U bent flexibel en bereid zich regelmatig te verplaatsen.
• U kan georganiseerd en zelfstandig werken.
• U heeft ervaring met archiefonderzoek
• U werkt resultaatgericht en u houdt zich aan de doelstellingen en termijnen die door de projectleider zijn vooropgesteld.
• Onderzoekservaring over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is een troef

Werkvoorwaarden

WIJ BIEDEN

• Een voltijds (38 uur per week) contract van bepaalde duur voor 7 maanden.
• Gewenste datum van indiensttreding: 1 mei 2020.
• Glijdend uurrooster Loonschaal SW10 (21.880,00 EUR – 33.895,00 EUR niet-geïndexeerd brutoloon, een netto salaris vanaf ca. 1950 EUR, bij 0 anciënniteit) OF SW11 (25.880,00 EUR – 41.351,00 EUR niet- geïndexeerd brutoloon, een nettosalaris vanaf ca. 2150 EUR, bij 0 jaar anciënniteit). Om toegelaten te worden tot de schaal van SW11, moet u minstens twee jaar wetenschappelijke ervaring kunnen voorleggen.

VOORDELEN

• Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer en/of fietsvergoeding
• Voordelige hospitalisatieverzekering
• Mogelijkheid tot recuperatie van overuren
• Flexibel uurrooster in een 38u week
• Minimaal 26 vakantiedagen per jaar
• Voordelen en interessante aanbiedingen via de Belspo- en Fedplus- kaarten

TAALREGIME

Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de Nederlandse taalrol, bij toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.

Selectieprocedure

Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten hun dossier in het Nederlands (in PDF) uiterlijk op 16 maart 2020 per e-mail te hebben overgemaakt aan recruit@arch.be (met de referentie : NAAM_VOORNAAM_kandidatuur WOIILIMBURG).
De kandidaten die op basis van hun cv werden geselecteerd zullen uitgenodigd worden voor een interview met een jury. Tijdens het interview komen onder meer de inhoud van het cv en verschillende aspecten van het project aan bod.
Inlichtingen : Dr. Dirk Luyten (projectleider) dirk.luyten@arch.be / 02 556 92 21.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *