VACATURE – Ondersteuner Informatiebeheer & ICT (Agentschap Overheidspersoneel; bepaalde duur)

SR_Ondersteuner_InformatiebeheerICT_342_AgO

De functie in het kort
Als ondersteuner Informatiebeheer en ICT begeleid jij medewerkers en de hele organisatie naar een nieuwe manier van werken met Office 365. Je bent aanspreekpunt voor ICT-vragen en -problemen en je gaat aan de slag met de informatiehuishouding van de verschillende afdelingen in een organisatie brede context. Je werkt ook mee aan de uitbouw van de informatiearchitectuur. Dit doe je door procesgericht te werk te gaan. Daarnaast werk je mee aan het beleid rond informatiebeheer:
– Je werkt mee aan, onderhoudt en bewaakt het Informatiebeheersplan;
– Je archiveert zowel fysiek als digitaal (vernietigen versus bewaren);
– Je bewaakt mee de GDPR-wetgeving;
– Je staat in voor informatieveiligheid (dataclassificatie).
Daarbovenop denk je mee na over mogelijke opleidingen rond ICT en Informatiebeheer en communiceer je hierover naar de medewerkers.

Wie zoeken we?
Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

1) Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs of ervaringsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

2) Je hebt minimaal 1 jaar functierelevante ervaring in informatiebeheer en/of ICT.
Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over de hoger vermelde vereiste relevante werkervaring.
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Louise Vandenberghe, louise.vandenberghe@vlaanderen.be en 0475 64 03 18).

Wat bieden we?
Je krijgt een contract van bepaalde duur (1 jaar)
Je krijgt ruime vormings- en ondersteuningsmogelijkheden met moderne ICT-middelen.
Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
Je kan gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook je gezinsleden kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag: 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111)). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.372,59 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen.
Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.
Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen.
Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen kan toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via horizontale mobiliteit.

De werkplek

Agentschap Overheidspersoneel
Adres
Havenlaan 88, Brussel 1000 BEL
Routeplanner
Hoe solliciteren?
In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

 

Contactpersoon
Louise Vandenberghe

 

louise.vandenberghe@vlaanderen.be

0475 64 03 18

Solliciteer
Solliciteer online

 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *