VACATURE – Projectarchivaris (ULB, voltijds, contract bepaalde duur)

Context:
 In het kader van het EOS-project “Pyramids and Progress: Belgian expansionism and the making of Egyptology, 1830-1952”, werft de Université libre de Bruxelles (ULB) een archivaris aan voor een contract van bepaalde duur (1 jaar voltijds, mogelijkheid tot verlenging tot 2 jaar).
 In dit project bestuderen historici van de hedendaagse geschiedenis en egyptologen van de
Université libre de Bruxelles, de KU Leuven, de Universiteit Gent, de Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis, en het Musée royal de Mariemont de ontwikkeling van de Belgische
egyptologie als wetenschappelijke discipline, binnen de context van het industriële en politieke
expansionisme dat nauw samenhangt met de ontwikkeling van het Koninkrijk België, vanaf het
ontstaan tot de eerste helft van de 20 e eeuw. Het project steunt op de studie van ongepubliceerde archieven die bewaard worden in talrijke instellingen, in België en daarbuiten.

Functie:
 Als archivaris staat u mee in voor de selectie en het opmaken van een overzicht van de te
bestuderen archieven in het kader van het onderzoeksproject “Pyramids and Progress”. Dit
houdt onder meer in dat u de afzonderlijke archiefstukken correct identificeert, ordeningsplannen opstelt en toepast, en archiefstukken voorziet van de nodige vormelijke en
inhoudelijke beschrijvingen voor de ontsluiting van de bestanden. Verder besteedt u aandacht
aan de historische context en de verwervingsgeschiedenis van de archieven.

Missie:
 Invoeren van metadata in het archiefbeheerssysteem, controle van en waken over de kwaliteit van de ingevoerde data en de interoperabiliteit met andere digitale systemen die in het kader van het onderzoeksproject worden gebruikt;
 Opstellen van een digitaliseringsplan voor (een selectie) van de te bestuderen archieffondsen
en toezien op een correcte implementatie;
 Opstellen van een plan voor de preservatie en conservatie van de archieffondsen;
 Bijstaan van de onderzoekers binnen het project in hun zoektocht naar
informatie/documentatie;
 Aansturen en begeleiden van technisch personeel.

Profiel:
 U beschikt over een Masterdiploma Archivistiek: Erfgoedbeheer& Hedendaags
Documentbeheer (of gelijkaardig);
 Kandidaten met een diploma hoger dan vereist kunnen niet weerhouden worden;
 U heeft aantoonbare ervaring met of kennis van het beheren en de digitalisatie van archieven.

Vereiste kennis en competenties:
 U beheerst het Frans
 Een goede kennis van het Nederlands en het Engels strekt tot de aanbeveling;
 U heeft grondige kennis van de conventies voor metadata, ontologieën en
gegevensinteroperabiliteit;
 U kent de archiefstandaarden en internationale deontologische code voor archivarissen;
 U heeft kennis van de relevante normen en standaarden inzake digitaal archiefbeheer;
 U kent de relevante wetgeving en decreten m.b.t. openbaarheid, privacy en bescherming van
de persoonlijke levenssfeer, auteursrecht, enz.;
 U heeft kennis van conservatie- en restauratietechnieken voor archieven;
 Gegevensintegratie: u legt verbanden tussen verschillende gegevens, ontwerpt alternatieven
en trekt adequate conclusies.

Specifieke kennis en competenties
 Kennis van de geschiedenis van België in de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw
en/of de geschiedenis van de egyptologie strekt tot aanbeveling.

Gewenste kwaliteiten
 U bent goed in probleemoplossend denken, kan autonoom werken, kan alternatieven
voorstellen en oplossingen voorleggen;
 U creëert en bevordert de teamspirit door uw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.

Gelijkekansenbeleid:
 Het aanwervingsbeleid van de ULB steunt op diversiteit en gelijke kansen
 Kandidaten worden aangeworven op basis van hun competenties, ongeacht leeftijd, gender,
seksuele oriëntatie, herkomst, nationaliteit, overtuiging, of functiebeperking.
 Wenst u bepaalde aanpassingen aan de selectieprocedure omwille van een handicap,
stoornis of ziekte? Geef dit aan in uw sollicitatiebrief, met vermelding van de nodige informatie
die ons in staat zal stellen om de selectieprocedure en/of het interview aan te passen. Deze
informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Solliciteren via: https://efficy.ulb.ac.be/EFFICY.DLL/guest?app=ULBRH&page=Publ.htm&kpubl=1429

Type contract : Bepaalde duur Tewerkstellingspercentage: Voltijds
Campus : Solbosch & Museum voor Kunst en Geschiedenis

Online sinds : 23/09/2019

Uiterste datum voor sollicitatie : 14/10/2019

[Référence RC2018/06]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *