VACATURE – Deskundige Erfgoed Kusterfgoed

SITUERING
De gemeenten Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge hebben de krachten gebundeld en werken samen en overkoepelend aan een cultureel erfgoedbeleid. Hiervoor werden onder de noemer ‘Kusterfgoed’ een projectvereniging en een erfgoedcel opgericht.
De projectvereniging sloot met de Vlaamse overheid een cultureel-erfgoedconvenant af waardoor ze kan rekenen op voldoende middelen om de werking van de erfgoedcel te garanderen tot 31/12/2020.
Ondertussen wordt een nieuwe aanvraag voorbereid om deze werking met 6 jaar te verlengen.
De erfgoedcel heeft als opdracht het roerend en immaterieel erfgoed van de vier partnergemeenten in kaart te brengen, te helpen bewaren en bekend te maken bij het publiek. Hiervoor wordt intens samengewerkt met lokale en bovenlokale erfgoedpartners, zowel professionele actoren als vrijwilligers.
De erfgoedcel bestaat momenteel uit een coördinator, een deskundige en een projectmedewerker. Ons kantoor bevindt zich in het ‘Streekhuis Kust’ in de Zandvoordeschorredijkstraat 289A in Oostende. Wij zijn op zoek naar een tweede deskundige om ons team te versterken.

FUNCTIEBESCHRIJVING
Als deskundige sta je in voor het opzetten, opvolgen en uitvoeren van diverse projecten binnen de erfgoedcel. Onder leiding van de coördinator ben je verantwoordelijk voor de projecten met een digitale insteek. Zo sta je in voor de werking rond Beeldbank Kusterfgoed, registratietrajecten in samenwerking met vrijwilligers en de digitale communicatie.

KERNTAKEN
1. Algemene adviserende en beleidsondersteunende taken
 Je volgt en rapporteert tendensen, ontwikkelingen en evoluties in het vakdomein.
 Je bereidt dossiers voor de raad van bestuur en de adviesgroep voor en staat in voor de
uitvoering van de genomen besluiten.

2. Registratietrajecten en algemene uitvoerende taken (20%)
 Je zet lokale registratietrajecten (met bijzondere aandacht voor religieus erfgoed) op in samenwerking met vrijwilligers en de lokale en bovenlokale erfgoedactoren.
 Je neemt actief deel aan de dagelijkse werking van de erfgoedcel.
 Je werkt mee aan het opstellen van jaarverslagen, beleidsplannen en actieplannen
 Je voert opdrachten uit die bepaald zijn in het convenant en het beleidsplan/actieplan.
 Je volgt enkele administratieve taken op zoals de opvolging van de uitleendienst.

3. Communicatieve taken (30%)
 Je overlegt regelmatig met de coördinator, de raad van bestuur, de stuurgroep, de
partnergemeenten, de professionele partners en de erfgoedactoren actief in de regio.
 Je bouwt externe contacten uit relevant voor de werking van de erfgoedcel.
 Je bouwt mee aan een sterke communicatie door de uitwerking en opvolging van een
communicatie- en marketingplan op maat van de erfgoedcel en haar projecten.
 Je vult de digitale communicatie van de erfgoedcel op een eigentijdse en vernieuwende manier in (nieuwsbrieven, website, sociale media, digitale acties,…).

4. Taken m.b.t. Beeldbank Kusterfgoed (50%)
 Je bent het aanspreekpunt voor de gemeenten, de erfgoedspelers en de vrijwilligers i.v.m. de
inhoudelijke werking van de beeldbank.
 Je staat in voor de verdere ontwikkeling van de beeldbank binnen het beschikbare budget. Je
doet dit in functie van de bestaande noden en met aandacht voor nieuwe tendensen en
ontwikkelingen omtrent de zorg voor en ontsluiting van cultureel op lokaal, provinciaal, Vlaams
en internationaal niveau.
 Je ondersteunt en begeleidt de medewerkers van de partnergemeenten bij het gebruik van de beeldbank en bij de digitalisering, registratie en ontsluiting van hun erfgoedcollecties.
 Je bouwt de opgestarte vrijwilligerswerking rond de beeldbank verder uit.

Je begeleidt de vrijwilligers bij het opsporen, digitaliseren en registreren van
erfgoedcollecties.
o Je voorziet opleidingen op basis van de bestaande noden (bv. gebruik van computer,
scannen, registratie) in samenwerking met relevante partners.
o Je organiseert minstens één keer per jaar een groepsbevorderende activiteit voor de
vrijwilligers.

 In het kader van projecten digitaliseer en registreer je ook zelf collecties.
 In samenwerking met de medewerkers van de erfgoedcel bedenk je initiatieven om de
beeldbank bekend te maken bij een breed publiek.
 Je organiseert op geregelde tijdstippen ‘beeldbankwerkgroepen’ met de partnergemeenten.
 In samenwerking met de medewerkers van de erfgoedcel werk je voorbeeldprojecten uit in
functie van het ontsluiten van cultureel erfgoed.

PROFIEL
Algemene vereisten
 Je kan een recent bewijs van goed zedelijk gedrag voorleggen.
 Je beschikt over burgerlijke en politieke rechten.
 Je bent lichamelijk geschikt.
 Je slaagt in de selectieproeven.
Specifieke vereisten
 Je bent minstens in het bezit van een bachelorsdiploma.
 Je hebt een rijbewijs B.
 Je bent bereid om sporadisch ’s avond of in het weekend te werken.
Ervaring
 relevante ervaring is een pluspunt maar niet noodzakelijk.
 Je hebt een brede en aantoonbare interesse voor de erfgoedsector.
Kennis
 Je hebt kennis van of voeling met de erfgoedsector en de erfgoedregio.
 Je hebt kennis van courante Office-programma’s en internettoepassingen.
 Kennis van wetgeving betreffende de taakinhoud (de auteurswet, de wet op privacy, …) is een
pluspunt.
Competenties
 Je zet je 100% in en neemt initiatief.
 Je bent enthousiast, positief, flexibel en gedreven.
 Je toont doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidszin.
 Je bent stipt in het nakomen van afspraken en werkt taken volledig en tijdig af.
 Je werkt klantgericht.
 Je kan zowel zelfstandig als in groep goed functioneren.
 Je plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten en past deze aan indien
veranderende omstandigheden dit eisen.
 Je leeft je in in denkprocessen van anderen en staat open voor veranderingen.
 Je bent discreet, collegiaal, respectvol en loyaal tegenover de collega’s van de erfgoedcel, de
projectvereniging, de partnergemeenten en de erfgoedactoren van het werkingsgebied.
 Je neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling en neemt deel aan
vorming.
 Je bent creatief en staat open voor experimenteren en improviseren.
 Je ziet en signaleert tijdig kansen, opportuniteiten en problemen.
 Je formuleert praktische en haalbare oplossingen, bedenkt alternatieven en overweegt voor- en nadelen.
 Je kan zowel schriftelijk als mondeling helder, duidelijk en correct communiceren.
 Je houdt een samenhangend betoog en past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan.
 Je spoort interessante partnerorganisaties en samenwerkingsverbanden op en bouwt een
netwerk uit.
 Je zoekt naar mogelijkheden om het netwerk te benutten voor het verkrijgen van informatie,
steun, medewerking.

AANBOD
 Een contractuele betrekking voor onbepaalde duur.
 Verloning vergelijkbaar met gemeentelijke barema’s voor graad B (barema B1-B2).
 Nuttige anciënniteit (maximum 2 jaar) kan worden opgenomen in de verloning.
 Mogelijkheid tot het volgen van opleiding en vorming.
 Extralegale voordelen
o maaltijdcheques van 5€ per werkdag
o hospitalisatieverzekering
o vergoeding woon-werkverkeer (fietsvergoeding en/of openbaar vervoer)

Streefdatum van indiensttreding: 06/01/2020
Plaats van tewerkstelling: Zandvoordeschorredijkstraat 289A, 8400 Oostende

SELECTIEPROCEDURE
 Indienen gemotiveerde kandidatuur met CV en bewijsstukken tegen zondag 20 oktober 2019.
 Een eerste selectie op basis van CV én gemotiveerd schrijven.
 Een schriftelijke case ter plaatse op woensdag 30 oktober. Kandidaten dienen min. de helft van de punten te halen om geslaagd te zijn.
 Geslaagde kandidaten worden vanaf 12 november uitgenodigd voor het interview dat in de
tweede helft van november plaatsvindt.

HOE SOLLICITEREN?
Heb je interesse om bij de erfgoedcel aan de slag te gaan? Bezorg dan digitawwwal je gemotiveerde
kandidatuur met cv en de nodige bewijsstukken, waarmee je aantoont dat je voldoet aan bovenstaande voorwaarden, ten laatste op zondag 20 oktober 2019 via hannelore.neyt@kusterfgoed.be (ontvangstdatum e-mailbericht geldt als bewijs).
Bijkomende informatie met een volledig competentieprofiel is terug te vinden op de website
www.kusterfgoed.be.
Indien je vragen hebt over deze vacature: contacteer Hannelore Neyt via 059 27 07 71 of
hannelore.neyt@kusterfgoed.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *