VACATURE – Projectleider informatiebeheer (A1a-A3a) contractueel, voltijds, met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar, knelpuntberoep

Als projectleider informatiebeheer bent u het aanspreekpunt in de organisatie voor wat het
informatiebeheer betreft. U ziet toe op de kwaliteit van de digitale informatie en werkt procedures en richtlijnen uit om deze te verbeteren. Samen met de dienst ICT werkt u een digitale archiefinfrastructuur en een digitaal archiveringsmodel uit en u organiseert de ontsluiting van de digitale informatie.
U bouwt de brug met de diensten en adviseert en ondersteunt bij de dossiervorming, de
documentzorg en de klassementen. U organiseert vormingen op maat van de archiefvormers en de archiefgebruikers.
Hiervoor beschikt u over een grondige kennis van het hedendaagse documentbeheer en van de
technologieën die verband houden met digitaal documentbeheer en digitale archivering.

Aanwervingsvoorwaarden
U heeft een diploma dat toegang geeft tot het niveau A en slaagt voor de selectieprocedure.
De schriftelijke test heeft plaats op 10 september 2019 en het interview eind september, begin
oktober 2019.

Wij bieden een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen,
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer).
Aan de functie van projectleider is de weddeschaal A1a-A3a verbonden. De geïndexeerde bruto
jaarwedde in niveau A1a bedraagt minimum 37.295,765 en maximum 58.034,6 euro.
Als uw beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor de functie van
sectormanager stadsontwikkeling of projectleider informatiebeheer, krijgt u graadanciënniteit,
niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

Solliciteren
Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv en een kopie van het gevraagde
diploma uiterlijk op 16 augustus 2019 aan het college van burgemeester en schepenen,
administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.
Bijkomende inlichtingen, het volledige functieprofiel en uitgebreide aanwervingsvoorwaarden kunt u krijgen bij de dienst personeel & organisatie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals (tel. 014-28 50 50, info@herentals.be). U vindt deze informatie ook op
www.herentals.be/vacatures.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *