VACATURE – Documentalist (ULB)

Context:
 In het kader van het EOS-project "Pyramids and Progress: Belgian expansionism and the making
of Egyptology, 1830-1952", werft de ULB een documentalist aan voor een contract van bepaalde
duur voor een periode van 12 maanden.
 Het project, dat historici van de hedendaagse geschiedenis en egyptologen van de Université
libre de Bruxelles, de KULeuven, de Universiteit Gent, de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis en het Musée royal de Mariemont samenbrengt, heeft tot doel de ontwikkeling
van de egyptologie als wetenschappelijke discipline te bestuderen, in de context van het
industriële en politieke expansionisme dat de ontwikkeling van het koninkrijk België vanaf haar
ontstaan tot de eerste helft van de 20 ste eeuw kenmerkte. Het project is gebaseerd op de studie
van onuitgegeven archiefcollecties die in talrijke instellingen in binnen- en buitenland worden
bewaard.

Functieomschrijving:
 Als documentalist voer je verschillende ondersteunende en administratieve taken uit binnen een
klein team van informatieprofessionals. In het uitoefenen van jouw takenpakket zal je in de
eerste plaats samenwerken met de projectarchivaris, die zal zorgen voor verdere begeleiding,
ondersteuning en opvolging.

Takenpakket:
 Voorbereiden van archiefstukken en andere documentatie om te worden gescand (o.a. fysieke
staat nakijken, eventuele vreemde materialen verwijderen, geplooide hoeken ongedaan maken).
 Scannen van archiefstukken, rekening houdend met voorop bepaalde parameters.
 Uitvoeren van eerste kwaliteitscontrole na het scannen.
 Opslaan van de scans en het toekennen van metadata.
 Aanpassen van gegevens in het archiefverwerkingsprogramma.
 Terug verpakken van de stukken en terugbrengen naar hun bewaarplaats.
 Communicatie met de projectarchivaris over vooruitgang en mogelijke ingest van scans in het
digitaal depot.
 Processing (OCR, HTR) van de digitale bestanden.
 Verzamelen en toekennen metadata van reeds gedigitaliseerde bestanden in samenwerking met
projectpartners.
 Bijstaan van de onderzoekers binnen het project in hun zoektocht naar informatie/documentatie.
 Assistentie bij andere aspecten van de registratie, preservatie en conservatie van de
archiefstukken.
 Assistentie bij andere administratieve en logistieke taken die verbonden zijn met het beheer van
de documentatie binnen het project.

Profiel:
 Bij voorkeur in het bezit van een diploma Hoger Onderwijs (Graduaat, professionele bachelor,
kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of Hogeschool:
archiefbeheer, informatiekunde, hedendaags documentbeheer, bibliotheekwezen of een
gelijkaardig diploma in de informatiewetenschappen.
 Ervaring met digitalisering binnen een erfgoedcontext is een pluspunt.

Jobgerelateerde vaardigheden:
 Documenten met de nodige zorg en voorzichtigheid behandelen.
 Goede kennis van MS Office-toepassingen.

Vlot overweg kunnen met nieuwe software.
 Communicatieve vaardigheden.
 Behalen van deadlines.
 Pluspunten:
–Kennis van Frans, Nederlands, Engels
–Kennis van de algemene geschiedenis van België in de 19 de eeuw en de 1 ste helft van de
20 ste eeuw en geschiedenis van de Belgische egyptologie in het bijzonder.

Persoonsgebonden vaardigheden:
 Je kan zelfstandig werken, toont organisatiebetrokkenheid en zin voor initiatief.
 Je hebt zin voor detail en nauwkeurigheid, orde en structuur.
 Je streeft kwaliteit na.
 Repetitief werk schrikt je niet af.

Gelijkekansenbeleid:
 Het aanwervingsbeleid van de ULB steunt op diversiteit en gelijke kansen.
 Kandidaten worden aangeworven op basis van hun competenties, ongeacht leeftijd, gender,
seksuele oriëntatie, herkomst, nationaliteit, overtuiging, of functiebeperking.
 Wenst u bepaalde aanpassingen aan de selectieprocedure omwille van een handicap,
stoornis of ziekte? Geef dit aan in uw sollicitatiebrief, met vermelding van de nodige
informatie die ons in staat zal stellen om de selectieprocedure en/of het interview aan te
passen. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Soort contract: Contractueel onderzoek voor bepaalde duur
Werktijd: voltijds
Campus: Solbosch
Verschijningsdatum: 20/6/2019
Uiterste termijn voor ontvangst: 31/07/2019
Solliciteren: https://www.ulb.be/fr/travailler-et-collaborer/offres-d-emploi-1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *