VACATURE – Jobstudent Informatiebeheer (AHOVOKS, juli of augustus 2019)

AHOVOKS is op zoek naar een gemotiveerde en sociaal bewogen jobstudent. Heb jij een grote interesse in archiefbeheer? Wil jij graag meewerken aan digitalisering en inventarisering? Dan ben jij degene die we zoeken!

TAKENPAKKET

Binnen het agentschap kom je terecht onder de vleugels van de werkgroep Informatiebeheer. Je wordt als jobstudent tewerkgesteld in de verschillende afdelingen. Je zal de volgende taken uitvoeren afhankelijk van de noden van de afdelingen:
Depotlijsten opstellen: dossiers beschrijven in een sjabloon
Dossiers inpakken (dozen plooien, etikettering, enz…)
Overdrachtlijsten maken
Archief verplaatsen
Archief inventariseren

PROFIEL

Als jobstudent moet je aan volgende voorwaarden voldoen:
Minstens 16 jaar oud zijn of 15 jaar oud zijn én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd op het ogenblik van aanwerving.
Gedurende het school- of academiejaar dat aan deze tewerkstelling voorafgaat, voltijds of deeltijds secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs gevolgd hebben. Bij eventuele aanwerving moet hiervan een attest worden ingediend.
Beschikken over voldoende dagen om te kunnen werken tegen verminderde sociale bijdragen. Dit wil zeggen 475 uren verminderd met het aantal uren waarop je in 2019 al hebt gewerkt als student of waarvoor je al een studentencontract hebt getekend. Bij eventuele aanwerving moet hiervan een attest van de website/app ‘student@work’ worden ingediend. Om dit attest te kunnen indienen moet je beschikken over een elektronische kaartlezer of token. Je kan dus best 1 van beide al op voorhand aanvragen.
Bij voorkeur heb je het secundair onderwijs voltooid en volg je de opleiding archiefwetenschappen/archivistiek.

ONS AANBOD
We bieden jou een leerrijke studentenjob in een toffe omgeving.
Je krijgt een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (1 maand).
De jobstudenten worden bezoldigd aan 80% van het beginsalaris van salarisschaal D111 (graad: assistent), zijnde 1.515,72 euro bruto/maand geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage.
Jobstudenten van 21 jaar en ouder hebben recht op de gewaarborgde minimumbezoldiging voor contractuele personeelsleden, zijnde 1.810,40 euro bruto/maand geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage.
Voormelde bruto maandbedragen zijn inclusief standplaatstoelage maar exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage. De jobstudent heeft recht op een pro rata van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage.
Er is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het salaris van de student indien hij niet meer dan 475 uren per kalenderjaar werkt gedurende de periodes van niet verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling.
Je ontvangt per gewerkte dag een maaltijdcheque van 7 euro. Hiervan wordt 5,91 euro door de werkgever betaald en 1,09 euro door de jobstudent (door een inhouding op het nettoloon).
De werkgever komt voor 100% tussen in de kosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
Je hebt recht op een fietsvergoeding.
Je hebt recht op drie verlofdagen per maand bij een voltijdse tewerkstelling.

Plaats van tewerkstelling: AHOVOKS, Koning Albert II-laan 15, 1210 Sint-Joost-Ten-Node

HOE SOLLICITEREN?

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.
Solliciteren doe je best zo snel mogelijk en uiterlijk op 18 april 2019.
Om te solliciteren mail je naar personeel.ahovoks@vlaanderen.be.
Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer AHOVOKS/2019/JOBSTUDENT/ABE
Vermeld in de tekst van je je mail de volledige maanden waarin je beschikbaar bent: (juli/augustus).
Stuur als bijlage een CV, gebruik daarvoor het standaard-cv.

SELECTIEREGLEMENT

Kandidaten worden geselecteerd op basis van het ingediende CV en een selectiegesprek dat doorgaat op afspraak.
De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature.

NOG VRAGEN?

Indien je bijkomende uitleg over de functie inhoud, selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met:
Nawfal Echchoubbel, verantwoordelijke rekrutering en selectie AHOVOKS
nawfal.echchoubbel@ond.vlaanderen.be
02/553 04 81
Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Solicitatieformulier en selectiereglement vinden jullie terug op: https://www.vlaanderen.be/vacatures/jobstudent-informatiebeheer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *