VACATURE: archivaris in contractueel dienstverband – Stad Diest (voltijds, onbepaalde duur)

Het Stadsarchief Diest zorgt voor het collectieve geheugen van stad. Concreet betekent dat het
beheer over ca. 3 strekkende kilometer archief, ca. 400 meter boeken en tijdschriften, foto’s,
negatieven, tekeningen en prenten. Daarnaast bewaart het stadsarchief ook de archieven van een aantal parochies en kloosters in de omgeving, aantal bedrijfsarchieven, persoonlijke archieven en verenigingsarchieven, aangevuld met een grote collectie foto’s. Het archief is een klein team van 2 personen: de archivaris en deskundige archief. Samen staan zij in voor het ontsluiten, bewaren, verwerven en toegankelijk maken van het archief.

Taken en competenties:

 • Je bouwt samen met de deskundige archief het archief uit tot een toegankelijke bron van Diestse
  geschiedenis.
 • Je kan de visie op de werking en uitbouw van het archief vertalen in acties naar burger en bestuur.
  Je stelt een collectiebeleid op en zorgt voor de uitvoering ervan.
 • Je vormt als archivaris de brug tussen de eigen dienst en de rest van de organisatie en werkt voor
  de uitbouw van het archief nauw samen met andere diensten.
 • Je bent in staat om een goed intern en extern netwerk uit te bouwen.
 • Je kan goed plannen en organiseren en volgt het documentenbeheer bij de archiefvormers op.
 • Je beschikt over de nodige dosis overtuigingskracht zodat richtlijnen juist worden toegepast.
 • Je kan medewerkers aansturen, coachen en motiveren.
 • Je kan vlot werken met Windows-toepassingen (Word, Excel, PowerPoint,…) en leert gemakkelijk
  nieuwe ICT-systemen aan. Het digitaal klasseren en archiveren zal immers een belangrijk deel
  uitmaken van je takenpakket.

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten:

 • Houder zijn van een masterdiploma of een gelijkwaardig diploma overeenkomstig de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau vastgesteld door de Vlaams minister, bevoegd voor Binnenlandse aangelegenheden in de richting geschiedenis.

Ons aanbod:

 • Minimum startsalaris: voltijds €3.107,98 bruto per maand (weddeniveau A1a-A3a)
 • Er kan (maximaal) 10 jaar relevante privé-ervaring meegenomen worden
 • Je salaris wordt aangevuld met maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, gratis woon-werk-verkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding en een voordelig verlofstelsel

Stad en OCMW Diest vinden jouw kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, je afkomst, je geslacht, je gezondheidstoestand of je geaardheid.

Interesse?

Breng je sollicitatiebrief samen met een uitgebreid CV, een uittreksel uit het strafregister model 595 (maximum 3 maanden oud) en een kopie van je diploma uiterlijk op dinsdag 15 januari 2019 tegen ontvangstbewijs binnen op de personeelsdienst op het stadhuis, dien deze in via de website www.diest.be/vacatures of stuur deze via gewone brief aan: het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 3290 Diest (postdatum geldt als bewijs).
Kandidaturen per e-mail worden niet aanvaard.

Het functieprofiel vind je terug op de website van Diest: www.diest.be/vacatures. Voor andere vragen kan je terecht bij de personeelsdienst van stad en OCMW Diest, tel. 013 35 32 43 of 44.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *