VACATURE – Archivaris (m/v) bij Stadsarchief Brussel

Werkgever

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid scholennetwerk, kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en veelzijdige activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning van de burgers.

De missie van de Dienst Archieven bestaat erin het geheel van de archieven van de Stad Brussel te beheren. Daarbij gaat het niet enkel om het toegankelijk maken van de inhoud van de archieven (sorteren, klasseren, inventaris … ) maar ook om het valoriseren van dit interessante patrimonium (evenementen, tentoonstellingen, publicaties … ). De dienst speelt ook een belangrijke rol in het digitaliseringsproject dat de stadsdiensten op touw hebben gezet maar ook voor het beheer van elektronische documenten.

Functie

Samen met je team waak je erover dat de Stad Brussel voldoet aan de wettelijke verplichtingen op het vlak van openbare archieven. Je staat in voor het duurzaam bewaren van de opgeslagen stukken en de toegankelijkheid ervan naar onderzoekers en het publiek toe. Je deelt je expertise met verschillende stadsdiensten om hen bij te staan in hun documentatiebeheer en de digitaliseringsprojecten.

Taken

 • Je sorteert, klasseert, inventariseert de documenten die in de archieven bewaard worden en maakt ze toegankelijk
 • Je beheert het klassementsplan van de documentproductie van de Stad, houdt het up-to-date en verzekert een optimale bewaring van de verschillende stukken
 • Je neemt deel aan het beheer van elektronische documenten en het records management
 • Je coördineert en controleert de archiefoverdrachten van de stadsdiensten
 • Je neemt deel aan digitaliseringsprogramma’s van de administratie
 • Je neemt deel aan het verzamelen van archieven en aan de noozakelijkheidsanalyse om bepaalde stukken te verwerven
 • Je voert audits uit op de documentproductie van de verschillende stadsdiensten
 • Je neemt deel aan de valorisatie van het historisch en documentatiepatrimonium van de Stad en de communicatie hieromtrent
 • Je verzekert de permanentie in de leeszaal
 • Je volgt de evolutie en reglementeringen net als nieuwe archiveringstechnieken van dichtbij op

Profiel

VEREIST DIPLOMA : Je bent in het bezit van een master/licentiaatsdiploma geschiedenis met een opleiding in archivering

 • Je hebt ervaring op het vlak van archivering
 • Je beheerst verschillende technieken voor conservering, digitalisering, inventarisering en records management
 • Je hebt een goede kennis van de archiveringsnormen, ISAD(G)
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een analytisch denkvermogen
 • Je bent in staat op een coherente manier prioriteiten te stellen en de verschillende etappes te definiëren en te organiseren om je objectieven binnen de opgelegde deadline te realiseren
 • Je bent een vlot communicator, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je kan vlot in teamverband werken, zowel met de collega’s als met de leidinggevenden
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans (mondeling en schriftelijk)
 • Je kan vlot overweg kunnen met MS Office

Aanbod

 • Een baan op universitair niveau
 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Wedde in functie van eventuele ervaring: maandelijks brutoloon (volgens de actuele index) minimum 2997,41 EUR, maximum 4537,34 EUR (inclusief taalvergoeding)
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, een tussenkomst in de vervoerskosten (openbaar vervoer en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR – Cel Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u
 • e-mail: jobinfo@brucity.be

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 6 augustus 2017. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het cv en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

Al deze info vind je ook terug op: http://jobs.bruxelles.be/nl/vacature/24449/archiviste–cjls/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *