:: FAAD.be ::

Forum van Afgestudeerden Archivistiek en hedendaags Documentbeheer

Vacature: 1 historicus – wetenschappelijk medewerker (Rijksarchief)

Solliciteren tot 4 juni 2017. Volledige info op:

http://arch.arch.be/docs/job/2017-05_vacature_BRAIN_TEMAS_OD1_RAL.pdf 

Functieomschrijving

Als wetenschappelijk personeelslid van het Rijksarchief word je verantwoordelijk voor de coördinatie en de realisatie van de thesaurus TEMAS. Het project TEMAS is een pioniersproject van het BRAIN-programma van de federale overheid. Het Rijksarchief treedt op als promotor, de onderzoekseenheid geschiedenis van de KU Leuven is co-promotor.

Uitgangspunt van dit project is de vaststelling dat vele formele beschrijvingen in inventarissen (remissiebrieven, rollen, vonnisboeken, enz…) voor de modale lezer vaak moeilijk te begrijpen zijn. Informatie over documenttypes uit het ancien régime is bovendien vaak verspreid in slecht toegankelijke publicaties. Dit project beoogt de bouw van een thesaurus van vroegmoderne redactionele vormen, die deze disparate kennis op een gestructureerde manier bij elkaar brengt. Bijzondere aandacht zal hierbij besteed worden aan de standaardisering van de terminologie. De thesaurus wordt ook verrijkt met beeldmateriaal, zodat gebruikers op een laagdrempelige manier documenten kunnen herkennen en contextualiseren.

In eerste instantie zal dit een geïsoleerd werkinstrument zijn, maar op termijn moet deze databank gekoppeld worden aan digitale toegangen on line. Onderzoekers die op een onbekende redactionele vorm stoten, kunnen dan rechtstreeks doorverwezen worden naar een definitie en andere relevante informatie. De link kan ook andersom werken: onderzoekers die in een bepaald type bron geïnteresseerd zijn, vinden vanuit de thesaurus linken naar vindplaatsen van concrete exemplaren. Kortom: de uitdaging van een pioniersproject !


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *