:: FAAD.be ::

Forum van Afgestudeerden Archivistiek en hedendaags Documentbeheer

FAAD-studievoormiddag: Nieuwe wetgeving voor digitale tijden, uitdagingen voor archieven (woensdag, 3 mei 2017)

Het wettenarsenaal waarmee archivarissen rekening moeten houden is in de laatste twee jaren gevoelig aangepast en uitgebreid. Door de toenemende digitalisering ziet de wetgever zich genoodzaakt wetten aan te passen aan de nieuwe digitale realiteit. En 2016 bleek op dit vlak een bijzonder vruchtbaar jaar.

Zo keurde de Vlaamse Overheid het decreet hergebruik van overheidsinformatie goed en zagen twee nieuwe wetten het levenslicht. Eén ervan is de zogenaamde “Digital Act”, die regels voorziet omtrent de elektronische handtekening, stempel, tijdstempel en aangetekende zending. En op 4 mei kwam de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming tot stand, waarvan het “Right to be forgotten” veel stof geeft voor debat.

Al deze nieuwe en aangepaste regels maken het er voor de archivaris natuurlijk niet eenvoudiger op. Wat mag er en wat niet? Welke verwachtingen worden er gesteld aan de archivaris van vandaag? Wat zijn mogelijke risico’s voor je archiefwerking, en, hoe kun je ze omzeilen?

In een poging hier een antwoord op te geven organiseert het FAAD in samenwerking met CAVA en de Opleiding Archivistiek & Hedendaags Documentbeheer een studiedag met sprekers die elk hun eigen licht laten schijnen over de wetten, zodat we weer helemaal mee zijn met de actuele stand van zaken. We verwelkomen je om 9u30 met verse koffie en lekkere cake. Afsluiten doen we rond 13u. Noteer dus alvast 3 mei in je agenda!

Schrijf je in

Opgelet, gewijzigde locatie!!

Lokaal E 012, Gebouw E, Vrije Universiteit Brussel, campus Etterbeek

Bereikbaarheid: https://www.vub.ac.be/campus/brussels-humanities-sciences-engineering-campus

plan VUB_U_residence

Programma

9u30-10u00: Ontvangst met koffie

10u00-10u15: Welkomstwoord

10u15-10u45: Digital Act (Anne-Sofie Van de Velde, Kabinet Alexander De Croo)

Anne-Sofie Van de Velde is Adviseur Digitale agenda – Telecom – Post op het kabinet van Alexander De Croo en geeft een uiteenzetting over de digital act en de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt op vlak van digitale archivering.

10u45-11u15:  Digitaal tekenen en archiveren (Filip Boudrez, Felixarchief)

Filip Boudrez licht de implementatie van digitale handtekeningen toe en geeft aan hoe het stadsarchief Antwerpen digitaal ondertekende documenten archiveert in zijn digitaal depot.

11u15-11u30: Pauze

11u30-12u00: Omzetting van de PSI-richtlijn in Vlaanderen (Mathias De Schrijver, Vlaamse Overheid)

Toelichting van het gewijzigde decretale kader m.b.t. hergebruik van overheidsinformatie naar aanleiding van de herziene PSI-richtlijn. In het bijzonder zal aandacht besteed worden aan impact van de nieuwe regelgeving op archieven en het belang van open data.

12u00-12u30: ‘Bescherming van persoonsgegevens, ‘archivering in het algemeen belang’ en een gedragscode voor archiefdiensten’ (Karin Van Honacker, Rijksarchief)

Karin Van Honacker geeft één jaar voor het in voege treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een stand van zaken.

12u30-13u00: Vragenronde en debat

13u00: Einde studievoormiddag

 

 

One Response to “FAAD-studievoormiddag: Nieuwe wetgeving voor digitale tijden, uitdagingen voor archieven (woensdag, 3 mei 2017)”


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *