Nieuw artikel in de reeks Digitaal Archiefinitiatie(f): Sofie Roebben, “Het effect van besparingen op het archiefbeheer”

Het heeft enige tijd geduurd maar nu is er een nieuw artikel in de reeks Digitaal Archiefinitiatie(f). Sofie Roebben schreef er een over het effect van besparingen op het archiefbeheer.

Haar artikel is gebaseerd op haar eindverhandeling waarbij ze het archief van Ruimte Vlaanderen analyseerde. Ze deed dit in het kader van een geplande transitie en besparingen.

In 2011 besliste de Vlaamse Regering om het ondersteunende agentschap Ruimtelijke Ordening samen te voegen met het beleidsvormende departement Ruimtelijke Ordening. Dit leidde tot de nieuwe entiteit Ruimte Vlaanderen en een hoop meer archief. Voeg daar de sluiting van twee archiefbewaarplaatsen door besparingen aan toe en je weet dat de uitdaging op archiefbeheersvlak groot was.

Lees hier hoe Sofie dit probleem aanpakte: SOFIE ROEBBEN, Het effect van besparingen op het archiefbeheer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *