Verslag FAAD-studievoormiddag: De nieuwste onderzoekslijnen in archiefland (29 maart 2014)

door Wendy Van De Camp

Op 29 maart hield het Forum voor Afgestudeerden Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer (FAAD) haar jaarlijkse studievoormiddag op de campus van de Vrije Universiteit Brussel. Het onderwerp van deze studiedag waren de nieuwste onderzoekslijnen in archiefland.

De studiedag ging van start met een welkomstwoord door de voorzitter Dieter Viaene. Hij besprak het 25-jarige bestaan van de opleiding en de evolutie die de opleiding in deze periode doormaakte. Daarnaast werd Professor Gustaaf Janssens naar aanleiding van zijn emeritaat in de bloemen gezet. De voorzitter benadrukte zijn verdiensten voor de opleiding en voor het vakgebied van de Archivistiek in het algemeen.

De eerste spreker van deze studievoormiddag was Bart Ballaux. In zijn lezing ‘Over de bomen en het bos: issues in records management’ blikte hij terug op de verschillende stromingen in het records management. Hij deed dit aan de hand van een analyse van de gebruikte terminologie in de verschillende vaktijdschriften door de tijd heen. Een voorbeeld dat hij aanhaalde was de opkomst van de verschillende archiefstandaarden en de implementatie van archiefbeheersystemen. Ook de toekomstige onderzoekslijnen in records management werden door hem belicht.

Vervolgens nam Eddy Put het woord. Aan de hand van metaforen behandelde hij in zijn lezing ‘Archieven als ruïnes, hooimijten en ijsbergen. Enkele onderzoekslijnen uit de ‘klassieke’ archiefwetenschap’, een aantal pijnpunten in de archiefsector. De ijsberg staat bijvoorbeeld symbool voor het idee van hidden collections en de speurtocht hier naar toe.

Tijdens de pauze werden er verkiezingen gehouden voor een nieuw bestuurslid. Wim Lowet van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven werd met unanimiteit van de stemmen gecoöpteerd in de stuurgroep.

Bart Severi belichtte in zijn lezing ‘Verzoenen van vraag en aanbod: stages bij de Vlaamse overheid’ de brede waaier aan stagemogelijkheden bij de Vlaamse Overheid. Hij poneerde dat er geen grenzen zijn aan het vakgebied. Hij stelde ook minder traditionele onderwerpen voor stages voor, zoals een meer juridische invalshoek, beleidsprojecten, ontwikkelen van procedures… Ook trok hij het aanbod aan stagiaires open, dus niet alleen archivarissen in opleiding, maar ook ICT’ers, informatiewetenschappers…

Als laatste besprak Frank Scheelings het nieuwe stagesysteem, waarbij er gewerkt wordt met onderzoekslijnen. Hij legde onder meer uit op welke manier archiefinstellingen een stagiair(e) kunnen aanvragen en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen.

De studievoormiddag werd afgesloten met een vragenronde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *