FAAD-leden schrijven over digitale duurzaamheid

Graag melden wij dat een tiental afgestudeerden van de opleiding Archivistiek, op vraag van het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB), een artikel hebben geschreven in het themanummer van het tijdschrift Arduin rond digitale duurzaamheid. Vanuit verschillende hoeken van het veld wordt de praktische kant belicht van automatisering en digitale preservering.

Het nummer wordt ingeleid door prof. dr. Frank Scheelings, als voorzitter van de interuniversitaire Master in Archivistiek: Erfgoed en Hedendaags Documentbeheer. Patrick Van den Nieuwenhof (alumnus 1998), afgevaardigd beheerder van het AMVB, verwijst naar een aantal informatiebronnen met artikels, publicaties en praktijkvoorbeelden op de internationale archief scene, gebaseerd op het werkprogramma van het CITRA Congres 2011 Keeping archives alive in a digital world.

Een aantal afgestudeerden zijn werkzaam als archivaris in een middelgroot overheidsarchief. In hun instelling trachten zij via goed documentbeheer, lopende administratieve processen efficiënter te organiseren.  Hans Suykens (alumnus 2009), archivaris van het Provinciebestuur Antwerpen, benadrukt de sociale aspecten van digitale preservering, een groepsinspanning waarin heel wat mensen betrokken zijn, maar waarbij niet iedereen overtuigd is van de noodzaak om informatie te bewaren. Pieter Moelans (alumnus 2012), archivaris van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, stelt een praktische uitwerking voor van de opzet en implementatie van een archiefbeleid rond digital born documenten in een archiefvormende administratie. Bart De Keyser (alumnus 2003), archivaris van de Dienst document- en informatiebeheer Provincie Vlaams-Brabant, geeft een duidelijke boodschap mee: Bezint – maar vooral analyseert – eer ge begint. Automatiseren en digitaliseren leiden pas tot efficiëntiewinst en kwaliteitsverbetering als ze doordacht worden ingezet. Een proces dat voortdurend geëvalueerd en bijgeschaafd moet worden. Met het project DIA_Gent slaan de Stad Gent en het OCMW Gent de handen in elkaar om een efficiënt en proactief informatie- en archiefbeheer te realiseren met behulp van informatiebeheersplannen, richtlijnen, enterprise search en een archiefbeheersysteem, ingebed in een uitgebreidere systeemarchitectuur. Een bijdrage van Tom Haeck (alumnus 2002), archivaris van het OCMW Gent.

Stephanie Aertsen (alumnus 2009), archivaris bij het AMVB, presenteert de resultaten van het project DigiGIDS, waarbij kleine vzw’s en feitelijke verenigingen bewust worden gemaakt van de risico’s die hun digitale archiefdocumenten lopen op langere termijn en de mogelijke consequenties voor de organisatie. Bovendien wordt er,  in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Gent en met ondersteuning van Tom Cobbaert (alumnus 2004), archivaris bij Archives & IT en ADVN, de interuniversitaire opleiding Archivistiek en PACKED vzw, een model ontwikkeld voor kleine archiefinstellingen om digitale bestanden op een betrouwbare manier te verwerven.

Tot slot is er nog een artikel van Patrick Temmerman (alumnus 1992) , zelfstandig archief- en IT-consulent, die zijn licht laat schijnen op de opslag van digitale bestanden en de mogelijkheden van outsourcing.

Lees hier de artikels van de FAAD-leden en andere bijdragen in het volledige themanummer van Arduin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *