Bij de archivaris op schoot: OCMW-archief Gent (31/10/2009)

Voor het volgende bezoek blijven we in Gent. Op zaterdag 31 oktober staat het OCMW-archief van de Arteveldestad op het programma. Sedert enkele jaren beschikt archivaris Tom Haeck er over een gloednieuw gebouw. Hier beheert hij naast een tweetal kilometer archief ook een bibliotheek en een kunstcollectie. Een bezoek is dus meer dan de moeite waard!

Praktisch

Het bezoek aan het OCMW-archief start om 14 uur, het einde is voorzien rond 16 uur. Wie wil deelnemen, verzoeken we om een seintje te geven aan de redactie vóór 26 oktober. Je krijgt dan een bevestiging en een routebeschrijving.

Omwille van organisatorische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot 20. Indien er meer dan 20 inschrijvingen zijn, krijgen de afgestudeerden van de opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer van de laatste vijf jaar (dus teruggaand tot het academiejaar 2003-2004) voorrang. De resterende plaatsen worden dan toegekend op basis van het tijdstip van de inschrijving. Indien er minder dan 5 inschrijvingen zijn, gaat het bezoek niet door.

Een voorsmaakje: interview met de “vliegende” archivaris Tom Haeck

Als opwarmer had de FAAD-Praat een boeiend gesprek met Tom Haeck of de vliegende archivaris zoals hij binnen zijn dienst genoemd word. De Gentse OCMW-archivaris wil door een dynamische houding komaf maken met het Jomme Dockx-beeld dat mensen al te vaak van archivarissen hebben.

Er is dan ook heel wat in beweging in het Gentse OCMW-archief. Zo is er de ontwikkeling van een gloednieuw archiefbeheerssysteem. Op termijn zullen zowel het papieren als het digitaal archief hierin beschreven en beheerd worden en dit in samenwerking met het Stadsarchief. Ook voor de ontsluiting van haar bibliotheek heeft het OCMW-archief toenadering gezocht tot de stad. Het doel daarbij is onder meer onderlinge uitleen tussen de stads- en de de OCMW-diensten. Tezelfdertijd is het de bedoeling dat de OCMW-medewerkers één startpagina zullen krijgen met toegang tot diverse soorten van digitale informatie: bibliotheekcatalogus, gescande artikels en PDF-documenten, websites of databanken. De creatie van centrale toegangen tot informatie is dus de grote ambitie. Dit blijkt ook uit de deelname aan het Move-project (Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie). Hierbij wordt de collectie kunstwerken van het OCMW in een algemene catalogus van de Oost-Vlaamse museacollecties geïmporteerd.

Uit dit alles blijkt dat interne dienstverlening van prioritair belang is maar dat ook het ruime publiek niet vergeten wordt.

Deze uitgebreide werking kadert mee in het streven naar een grotere bekendheid van het OCMW-archief en dit zowel binnen als buiten de organisatie. Hiervoor is de dienst bezig met de uitwerking van een communicatieplan. Gedaan met het stoffige imago, het Gentse OCMW-archief leeft en dat zal de wereld geweten hebben!

Lees hier de volledige tekst van het interview.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *