Woordje van de voorzitter

      Geen reacties op Woordje van de voorzitter

Onlangs vroeg een Nederlandse collega-archivaris mij waar het FAAD voor stond. Ik had hem zonet mijn kaartje overhandigd waarop onder meer onze befaamde vereniging vermeld stond. Omdat we toen al enige uren in een Bourgondische receptie zaten, besloot ik het mezelf niet moeilijk te maken. Ik vermeed het niet altijd even vlot bekkende Forum Afgestudeerden Archivistiek en hedendaags Documentbeheer en verklaarde kortweg dat het een alumnivereniging voor archivarissen was. Waarna mijn collega van boven de Moerdijk flamboyant een synoniem uit zijn hoed toverde: “Ha, een kennisnetwerk dus”.

Een kennisnetwerk! Het kan zo uit een handboek van één of andere managementgoeroe komen, maar toegegeven treffend is het wel. Want wat is nu het grootste nut van een alumnivereniging? Toch wel het delen van kennis met een netwerk van kennissen. De voorbije FAAD-stuurgroepen hebben dit alvast goed weten te realiseren door onder meer de jaarlijkse studiedag en (Digitaal) Archiefinitiatie(f) op poten te zetten. De pas verkozen stuurgroep wil de komende jaren in de eerste plaats die initiatieven voortzetten en door nieuwe initiatieven de werking van de alumnivereniging bestendigen.

De studiedag in het voorjaar blijft het hoogtepunt van het werkjaar. Het is de ideale gelegenheid om wat bij te praten met jaargenoten en kennis te maken met jongere of meer ervaren studiecollega’s. Dit tegen een achtergrond van lezingen door alumni gegroepeerd rond een bepaald thema. Hoewel het programma van de volgende studiedag nog niet vastligt, kan ik wel al verklappen dat het een feesteditie wordt. Het FAAD bestaat het volgende academiejaar namelijk 10 jaar, terwijl de opleiding volgens doorgaans welingelichte bron dan reeds haar 20ste verjaardag viert.

Digitaal Archiefinitiatie(f) is een andere vaste waarde binnen de werking van het FAAD. Deze digitale opvolger van het eertijds stopgezette Archiefintiatie(f) heeft nog steeds als doelstelling afgestudeerden de mogelijkheid geven hun archieftheoretische kennis en ervaringen te delen via een artikel. Het gedrukte formaat heeft in de 21e eeuw echter plaatsgemaakt voor een losse publicatie op de website van het FAAD (https://www.faad.be). Een website die in de komende jaren trouwens gestaag verder zal uitgebouwd worden. Maar daarover leest u in ieder geval meer in de komende nummers van onze nieuwsbrief.

Waarmee ik naadloos ben aanbeland bij het medium waarin dit “woordje van de voorzitter” verschijnt. De FAAD-Praat is naast de website het communicatiemiddel bij uitstek waarmee de stuurgroep de afgestudeerden op de hoogte kan houden van nieuws vanuit het FAAD en de archiefopleiding. De bestendiging van het FAAD als alumnivereniging, of kennisnetwerk zo je wil, zal dus bij uitstek via deze nieuwsbrief te volgen zijn. Tot de volgende FAAD-Praat dus voor meer nieuws!

Groeten van een archivaris,
Tom Cobbaert, Voorzitter FAAD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *